Midt-Troms Naturlag er tilsluttet FNF Troms

Midt-Troms Naturlag logo_til nettside

Midt-Troms Naturlag ble under årsmøtet formelt tilsluttet FNF Troms som nå utgjør 14 organisasjoner. Naturlagets viktigste oppgaver er å være et bindeledd mellom, og talerør for, personer med et vindt engasjement for natur. FNF Troms ønsker Naturlaget velkommen og ser fram til et godt samarbeid!

Midt-Troms Naturlag har en formårsparagraf som lyder:

Midt-Troms Naturlag ser som sine viktigste oppgaver å være et bindeledd mellom, og talerør for, personer med et vidt engasjement for natur. Det kan skje ved å stimulerer det enkelte medlems interesse for, og innsikt i formålet, f.eks. gjennom møter, kursvirksomhet, ekskursjoner, m.m. Midt-Troms naturlag skal søke samarbeid med andre lag og foreninger.

 

Midt-Troms Naturlag er aktive på mange fronter og har god kompetanse om natur, biologisk mangfold og økologiske sammenhenger. Naturlaget har aktiviteter i alt fra fugletellinger, kartleggingsturer, edderkoppkurs til snekring av fuglekasser for barn. FNF Troms har tidligere hatt godt samarbeid med Naturlaget i aktuelle enkeltsaker, og ser fram til ytterligere styrking av samarbeidet i tiden framover.

 

Les mer om Midt-Troms Naturlag her.

 

Velkommen!