FNF vårsamling 2018

~bilde.JPG

Vårens FNF-samling gikk av stabelen i Drammen. Hensikten med de nasjonale FNF samlingene er å gi landets fylkeskoordinatorer og det nasjonale styret faglig input og styrke det kollegiale samholdet i FNF.

 

 

I løpet av FNF-samlinga i Drammen fikk vi innsikt i kommunens prosjekt "Friluftsløftet", et aktivitetstiltak for Drammens innbyggere og opprettelse an Drammen "friluftsråd", et samlende organ for natur- og friluftsinteressene i kommunen. Vi fikk en gjennomgang naturdatabasene og hvordan bruke kart til å se på samlet belastning av inngrep. I tillegg fikk vi et lynkurs i effektiv bruk av Outlook, og innsikt i flere fagtemaer: mulighetene for bynatur og nærfriluftsliv relatert til byutvikling, , kommunedelplan for biologisk mangfold i pilotkommunen Ski kommune og hvorfor det er viktig å bevare kantvegetasjon rundt vann og vassdrag.

 

Samlingen inneholdt også befaringer, måltider og overnatting ute. På befaring langs Elvestien i Drammen sentrum hadde vi med oss representanter fra Drammen sportsfiskere, kommunen og utbygger som fortalte om historie, utfordringer og videre planer for området. Bynære friluftsområder ble utforsket gjennom lunsj på Hamborgstrømpaviljongen i marka nord for Drammen sentrum og middag og overnatting i gapahuk på Blektjern i marka sør for Drammen.

 

Powerpoint/pdf fra foredrag kan ses her.