Uttalelser 2013

FNF uttalelser 2013

(19.12.2013) Høringsuttalelse til Hordaland fylkeskommune vedr. planprogram for ny godshavn i Bergensområdet

Regional plan for ny godshavn i Bergensområdet - uttalelse fra FNF til revidert planprogram 

 

(28.11.2013) Høringsuttalelse til NVE vedr. søknad fra BKK om utbygging av Beinhelleren pumpe og overføringer til Evanger kraftverk

Beinhelleren pumpe - høringsuttalelse FNF Hordaland 

 

(7.11.2013) Innspill til Hordaland Fylkeskommune om Regional kulturplan

Innspill til Regional plan for kultur og idrett - FNF 

 

(1.10.2013) Høringsuttalelse til Fylkesmannen i Hordaland vedr. søknad om deponering av steinmasser i Sælevannet, Bergen kommune

Uttalelse til søknad om deponering av masser i Sælevannet 

 

(23.9.2013) Høringsuttalelse til NVE vedr. søknad om spenningsoppgradering av kraftlinjen Evanger-Samnanger

Oppgradering Evanger-Samnanger - uttalelse FNF Hordaland 

 

(13.9.2013) Høringsuttalelse til NVE vedr. søknad om tilleggsoverføringer til Evanger kraftverk og utbygging av småkraftverk i Tverrelva og Muggåselva

Uttalelse FNF - overføring Evanger + Tverrelvi og Muggåselvi 

 

(13.9.2013) Høringsuttalelse til NVE vedr. søknad om overføringer fra Horgaset m.fl. til Evanger kraftverk i Voss kommune

Uttalelse FNF vedr omsøkte overføring Horgaset mfl til Evanger kraftverk 

 

(13.9.2013) Høringsuttalelse til NVE vedr. Askjelldalen pumpekraftverk i Vaksdal kommune

Uttalelse FNF vedr. omsøkte Askjelldalen pumpekraftverk 

 

(10.9.2013) Tilleggsuttalelse til NVE etter befaring av Breisete og Tveddal kraftverk i Jondal kommune

Tilleggsuttalelse FNF - Breisete og Tveddal kraftverk 

 

(28.6.2013) Høringsuttalelse til NVE vedr. 13 småkraftsaker i Jondal, Kvinnherad og Ullensvang

Høringsuttalelse FNF - samlet belastning 13 prosjekt Folgefonnhalvøya 

 

(27.6.2013) Innspill til Statnett vedr. nettutviklingsplanen 2013

Høringsinnspill Statnett - nettutviklingsplan 2013 

 

(4.6.2013) Brev til NVE om vurdering av samlet belastning på Folgefonnhalvøya

Brev til NVE - vurdering av samlet belastning på Folgefonnhalvøya 

 

Svar fra NVE vedr. krav om utredning av samla belastning 

 

(3.5.2013) Høringsuttalelse til Bergen kommune om kommunedelplan for "Blågrønn innfrastruktur i Bergen 2012 - 2020"

Høringsuttalelse til grøntmiljøplanen - FNF 

 

(12.4.2013) Høringsuttalelse til Hordaland Fylkeskommune om planprogrammet for Regional areal- og transportplan for Bergensområdet

Høringsuttalelse regional areal- og transportplan - FNF 

 

(20.3.2013) Høringsuttalelse til NVE om Hjortedalselva kraftverk i Fusa kommune

Hjortedalselva kraftverk Fusa - uttalelse FNF 

 

(7.2.2013) Høringsuttalelse til NVE vedr. tillegssøknad fra BKK om kraftlinjen Modalen-Mongstad

Høringsuttalelse Bergen Turlag tilleggssøknad Modalen-Mongstad