Forum for natur og friluftsliv i Oslo søker rådgiver

177F2EBDDC

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Oslo fylke? 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oslo har ledig 100% stilling som rådgiver i ett år med mulighet for forlengelse.

 

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Du som rådgiver vil jobbe sammen med koordinator for FNF Akershus.

 

 

FNF-administrasjonen i Oslo er sekretariat for styret og årsmøtet på fylkesnivå.

 

Arbeidsoppgaver i FNF:

  • Sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet
  • Ha god kontakt med myndighetene
  • Bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører
  • Påvirke i relevante plan- og saksprosesser
  • Skrive og bistå de tilsluttede organisasjonene med høringsuttalelser
  • Bygge kompetanse i organisasjonene

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

Natur- og friluftslivsfaglig utdannelse fra høyskole/universitet e.l.. Kunne jobbe selvstendig, ta ansvar og vise initiativ. Vi søker en person som har gode samarbeidsevner. Rådgiveren skal være samlende og skape tillit hos organisasjonene i Forumet.

Kjennskap til organisasjonene og interesse for natur og friluftsliv er en forutsetning.

 

Medarbeidere i FNF Oslo er ansatt sentralt, men har sin arbeidsplass i Oslo fylke.

Rådgiver vil være plassert i kontorfellesskap med FNF koordinator i Akershus.

 

For mer info kontakt FNF Oslo ved Dag Olav Brækkan på telefon 95166922 eller e-post dag.braekkan@dntoslo.no, eller daglig leder i FNF Ragnhild M. Angard på tlf. 95998409 eller på e-post dagligleder@fnf-nett.no

 

Søknadsfrist: 05.01.17

 

Søknad og CV sendes på e-post til: dagligleder@fnf-nett.no

Se annonsen på Finn.no