Arbeid i Telemarks vassdrag

Tokkeåi6

Positive ting skjer i vassdragene i Telemark, men det gjenstår mye arbeid.

Konsesjonsvilkårene for Tokkeåi og Vinjevassdraget er under revidering, men forbedringer skjer ikke uten innsats fra frivillige organisasjoner. Med NJFF i spissen har naturvern- og fiskeinteresser lagt ned mye arbeid for å få til en bedring av økologien i elven. Prosessen har tatt over ti år og mange brev og uttalelser har blitt sendt inn til NVE. Nå senest har Tokke JFF sendt en svært omfattende uttalelse om tilstanden i vassdraget.

 

Arbeidet med å revidere konsesjonsvilkårene begynte allerede i 2006. Vi håper at kommende revideringer skal gå raskere. Flere er på gang i Telemark, enda flere kan det bli om våre organisasjoner, kommuner og andre interessenter krever revidering. Blant annet varslet NVE nylig at flere kraftverk i Skien sentrum skal revideres for å øke mulighetene for fisk å passere kraftverkene.

 

Det er ikke bare forbedring av eksisterende kraftverk som er positive saker som skjer i Telemarks vassdrag. NVE ga nylig avslag til Herrefossen kraftverk i Bø kommune. Samtidig kom de med en negativ innstilling til Oterholtfossen kraftverk, også det i Bø kommune. Også i de sakene har FNFs organisasjoner vært engasjert gjennom å blant annet skrive høringsuttalelser.

 

Tilleggsutalelse Tokke-Vinje revisjonen