6.11.2017 - KPA stemning på friluftslivets hus

Kveldens innledere Hilde H. Erstad og Arnold Håland FOTO: Lars Ågren

En novemberkveld på Friluftslivets hus er som regel alltid hyggelig. Temakvelden om Bergen kommunes KPA rullering var ingen unntak. Stemningen var god, engasjementet nesten for høyt og vi opplevde kartløsninger som ikke helt spilte på lag. Heldigvis hadde vi innledere som evnet å formidle kunnskap og engasjement på en glimrende måte. Nå er det bare å brette opp ermene - det er nå jobben begynner. Vi skal utarbeide innspill til kommuneplanens arealdel. Klar ferdig gå!

Nicolas Rodriguez, naturvernansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag, åpnet kvelden med å påpeke at Bergen har som målsetning å bli landerts grønneste by, og at det derfor er gledelig at byrådet har vedtatt at kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder skal brukes som et kunnskapsgrunnlag for den kommunale arealplanleggingen. Rodriguez understreket at en hovedutfordring med arbeidet med KPA 2016 er utviklingen av den kompakte byen og hvilke rammebetingelser man må sette for å ivareta nærfriluftsliv og sammenhengende naturområder.

 

Hilde H. Erstad fra plan- og bygningsetaten presenterte planen foran nærmere 20 engasjerte tilhørerer eller meddebattanter. Bergen og Hordaland Turlag, Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet og  Bergen Elveforum var alle representert. Det ble formidlet at alle A-områder fra kartleggingen av friluftslivsområder, som ikke var regulert, er foreslått avsatt til LNF. Erstad informerte om planen, hva den er og hva den ikke er og påpekte også at bymiljøetaten jobber med ytterligere dokumentasjon for grønne korridorer. Dette er viktig for å sikre et minimum av sammenheng mellom ulike naturområder. Overordnet er fortetting en god strategi - men det må selvsagt fortettes med vett. Ikke bare vett, men naturlig vett. Bare slik kan man sikre at ikke klimahensyn fortrenger de gjenværende grønne verdiene i foretettingssonene.

 

Utfordringen med den kompakte byen er om det i det hele tatt er mulig å ivareta grønne verdier når utbyggere har minst en hånd på rattet. Vi må ha planer med god medvirkning, et sluttresultat med klare bestemmelser, få dispensasjonsaker og et effektiv innsigelsesinstitutt skal vi klare å verne om sammenghengende områder og de gjenværende områdene med høye naturtverdier. Et poeng som ikke akkurat blir verdsatt i den sentrale forvaltningen som har fått styringssignaler på at planlegging og saksganger skal bli enklere og innsigelser sjeldnere.

 

Arnold Håland fra NNI plasserte planen på tidsaksen, hva har vært gjort tidligere og hva må fremtiden bringe? Naturmangfoldets elefant ble også adressert. I Norge og spesielt i byene og kanskje ekstra spesielt i Bergen, som "bruker" mye areal per person, har vi ofte mye natur igjen, men topografisk det mye fjell og daler og det er nesten kun fjellnatur som gjenstår.

 

Det Bergen nå trenger i følge Håland er en Grøntstrukturplan for lavlandet. Det var ikke vanskelig å finne folk i salen som var enig i akkurat det.

 

Arnolds presentasjon laster du ned her

 

Kartfortelingen til kommunen finner du her