Aktiv nær deg

Vestvågøy kommune og Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF) med frivillige lag og foreninger ønsker å senke terskelen for å være aktiv og bidra til at enda flere kommer seg ut i naturen og i fysisk aktivitet i de daglige gjøremål. Rekrutering av "turkompiser" i nærmiljøområder blir et avgjørende tiltak i prosjektet.

"Voksne og eldre som i utgangspunktet er lite fysisk aktive vil ha en betydelig helsegevinst ved å utøve fysisk aktivitet omtrent 30 minutter av moderat til høy intensitet daglig." (Helsedirektoratet).

 

Prosjektet ønsker å prioritere grupper som er vanskelig å nå
• Inaktive voksne – de som ikke er fysisk aktive
• personer med funksjonsnedsettelser
• I tillegg skal vi bruke friluftsliv og aktivitet til integrering, språkopplæring og nettverksbygging hos asylsøkere og innvandrere.

 

Prosjektet vil kunne bidra til forebyggende helsearbeid, gi økt livskvalitet for innbyggerne og redusere helseutgifter kommunen har i dag. Prosjektet finansieres med støtte fra IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet), Nordland fylkeskommune og en egenandel fra FNF Nordland og Vestvågøy kommune.

 

Evaluering - Mottaket i Stamsund

PROSJEKT-AKTIV NÆR DEG- FNF  Vestvågøy kommune