FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Foredrag fra FNF-samling høst 2017

O-point opplæring v/ Therese Moen, MBrain

 

Naturmangfoldlovens generelle del v/ Christian Steel, Sabima

 

Politisk påvirkning: evaluering/konsekvenser av valget 2017 v/ Kathrine Gramnæs, DNT

 

Evaluering og erfaringsutveksling Friluftslivets uke og Evaluering og erfaringsutveksling av Loven om vannskuter v/ Siri Meland, Norsk Friluftsliv

 

Diskusjon rundt styringsdokumentets vedlegg: Retningslnjer for høringsuttalelser v/ Espen Søilen, FNF nasjonalt

 

Regionreform v/ Kristin Lind, KMD

 

Workshop: Hvorfor er FNF til? Strategi for godt arbeid, måloppnåelse og klare leveranser v/ Lena Haugseth