Vellykket vassdragsseminar på Voss 26.08.2017

Silje Ask Lundberg

Naturvernlaget og utferdslaget inviterte til seminar. Tema var "Vassdragsvern og Flaum - kven har ansvar?"

 

Var du ikke på Voss denne dagen og vil vite mer? 

 

 

Seminaret ble filmet se innlederne her  

 

Politikerdebatten kan du se her  

 

Presentasjonene finner du her:

Tema: Korleis vart det slik - forståing for situasjonen 

Silje Ask Lundberg - Naturvernforbundet "Verneplan for vassdrag. Historie og formål"

 

Erik Kolstad - UNI research "Flom på Vestlandet i fortid, nåtid og framtid"

 

Irene Brox Nilsen - NVE "Klimaendringar og innverknad på flaumforhold i Hordaland" 

 

Tema: Forebygging og tiltak - Riktige løysingar krev kunnskap! 

Professor Gaute Velle, UIB, "Økosystemtenester" 

Kåre Flatlandsmo - Naturvernforbundet, "Verdisetjing av naturgoder i Vossovassdraget"

Espen Olsen Espedal - UNI Research, "Meir miljøvenleg flaumsikring"

Tema: Kven har ansvar når elva fløymer? 

Oddbjørn Bruland, Professor NTNU, «Når elva renn mellom stolane» 

 

Svein Arne Vågane - NVE, «Kva gjer NVE når elva gjer skade i ein flaumsituasjon ?»

 

Christian Riis, Professor BI, “En handlingsregel mot naturskader» (ikke tilgjengelig)