Øystesejubel

Øystesejubel - FOTO: Einar Sleire

Organisasjoner og enkeltmennesker har jobbet for å bevare vassdraget fri for inngrep i over 30 år. 28.08.2017 overprøvde Olje- og Energidepartement NVE sin innstilling fra 2015 og slo samtidig et slag for helhetlig forvaltning i tråd med nasjonale føringer.

Store sammenhengende områder med urørt preg skal ivaretas, samlet belastning skal vurderes. Samlet belastning er en vanskelig øvelse uten klare retningslinjer, men her treffer Olje- og Energidepartementet blink:

 

"Øvre del av Øystesevassdraget er en av få elver i Kvamsfjella uten tyngre tekniske inngrep. Selv om de fysiske inngrepene ved en overføring er relativt begrensede, finner departementet, på bakgrunn av eksisterende vannkraftinngrep i samme fjellområde, at de samlede ulempene for landskap og friluftsliv er betydelige, og må regnes som større enn fordelene ved om lag 41,5 gigawattimer (GWh) økt regulerbar kraftproduksjon."

 

OLJE OG ENERGIMINSTEREN HAR KONKLUDERT 

"Etter en helhetlig vurdering har vi kommet til at begge søknadene avslås av hensyn til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold", sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 

 

 

Turlagets nyhet 

Naturvernforbundets nyhet 

OED nyhet   

Vedtak OED