Ekstraordinært årsmøte i FNF Akershus og "Best practice" seminar

FNF LOGO

Ekstraordinært årsmøte i FNF Akershus avholdes i forbindelse med fellesmøte torsdag 28. september 2017, kl. 18:00 - 18:30 i DNT Oslo og Omegn sine lokaler i Storgata 3. Det ektstraordinære årsmøte etterfølges av det årlige fellesmøtet i FNF Akershus kl. 18:30 - 20:00

 

 

 

 

 

Tid: Torsdag 28. september 18:00 - 20:00

Sted: DNT Oslo og Omegn, Storgata 3

 

FNF Akershus har innkalt til ekstraordinært årsmøte for å justere på vedtektene. Første halvtime av møtet er satt av til dette. Resten av møtet er satt av til et «best-practice» seminar etter ønske fra flere av organisasjoner. Med «best-practice»-seminar menes et seminar eller workshop der ulike foreninger som er tilsluttet FNF bidrar med en eller flere sakseksempler der organisasjonen har fått gjennomslag eller av andre grunner er fornøyde med.

 

Formålet med et slikt seminar er å lære av hverandre, og samtidig samle opp mange gode eksempler på hvordan natur- og friluftsfaglige saker kan løses i praksis.

 


 

PROGRAM 

 

18:00 – 18:30 Ekstraordinært årsmøte
 

Kun for tilsluttede organisasjoner.                              

 

Sakspapirer  

Innkalling 

Vedlegg 1 - Vedtekter, forslag til endringer 

 

Protokoll ekstraordinært årsmøte 2017

                            

 

18:30 – 20:00 «Best practice» - seminar 

 

Hvordan få til hensynsfull aktivitet og flerbruk i naturområder
Naturopplevelse kan være en viktig motivasjonsfaktor for å få folk ut i aktivitet. I områder rike på naturopplevelser som f.eks. spennende biologisk mangfold eller kulturminner må man også være ekstra varsom for å ikke forringe kvalitetene. Akershus og Oslo Orienteringskrets (AOOK) har gode erfaringer med å bruke naturområder hensynsfullt til orienteringsporten.

 

Martin Veastad fra AOOK redegjorde for hvilke retningslinjer som gjelder for o-idrettens samarbeid med rettighetshavere for grunneiere, vegetasjon og dyreliv ved arrangementer i regi av AOOK. Eksempel-saker ble presentert.

 

Powerpoint fra foredraget 

 

 

Synliggjøring av natur og friluftsliv for befolkningen
En annen viktig faktor for å få folk og inspirere til ivaretakelse av å vise fram hva naturen har å tilby. Rigmor Arnkværn fra Bærum natur- og friluftsråd fortalte om to vellykkede arrangementer de har arrangert dette året - hva de tenkte, hva de gjorde, hvordan det gikk og økonomi:

  • Seminaret «Vår praktfulle natur – kysten i Bærum»
  • Naturfestivalen «Drømmeuke ved Koslås-Dælivann»

Powerpoint fra foredraget