Evaluering av FNF etter 5 års drift

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) gjennomførte en evaluering av Forum for natur og friluftsliv (FNF) etter 5 års drift.

 

Evalueringen skjedde gjennom intervjuer og spørreundersøkelser rettet mot offentlig forvaltning, tilsluttede organiasjoner og fylkeskoordinatorene. I tillegg ble det gjennomført en dokumentstudie ut i fra tilsendt bakgrunnsinformasjon.

 

Evalueringen ble utført i 2005 av Oddgeir Andersen og Øystein Aas.

 

Les rapporten i sin helhet:

 

NINA Rapport 74
Evaluering av Forum for natur og friluftsliv (FNF)
-En erfaringsgjennomgang etter 5 års drift