Finnmark fylkeskommune inviterer til informasjonsmøter

Finnmark Fylkeskommune inviterer til informasjonsmøter om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt tilrettelegging for friluftsliv - høsten 2019

Les brevet 

 

Målgruppen for møtene er:
kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/
organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid
Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den
Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF),
velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre
sammenslutninger

Friluftslivets Uke 2019

Friluftslivets Uke 31 august til 8 septemberFarger_FU_Logo-05121

 

"I Friluftslivets uke inviteres alle i hele Norge til å bli med ut i naturen. Over hele landet kan du delta på spennende friluftslivsaktiviteter i regi av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd og kommunen der du bor.
Uka sparkes i gang med at «hele Norge» sover ute #nattinaturen lørdag 31. august. 
Friluftslivets uke har som mål å få flere ut i naturen, ha det gøy og skape flest mulig gode minner! Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivsorganisasjonene som står bak.
Friluftslivets uke har blitt arrangert siden 1993, og finner alltid sted fra første helg i september – hvert år. I 2018 ble det registrert over 1300 arrangementer i aktivitetskalenderen for uken, noe som er rekord for uka!"

 

Skal ditt lag eller forening arrangere et friluftsarrangement denne uka? Da er det flott å kunne registrere det her: friluftslivetsuke.no/alle-aktiviteter/. Denne kalenderen blir markedsført både nasjonalt og lokalt i Finnmark.
 
FNF Finnmark kan også bistå lag og foreninger hvis dere har noen spørsmål og vi har også en pott med midler som frivillige lag og foreninger kan søke på for gjennomføring av arrangement under Friluftslivets Uke. Disse bør være gratis, åpen for alle og gjerne lavterskel. Ta gjerne kontakt på epost: finnmark@fnf-nett.no hvis du har noen spørsmål. 
 

Krav om styring av bruksrett i utmark

Utmarkdsomstolen for Finnmark har den 23.01.2017 avsagt dom i saken hvor Nesseby bygdelag har krev styring av bruksrett i utmark.

Davvi vindkraftverk skal igangsette utredningsprogram

Tiltakshaver for Davvi vindkraftverk, Grenselandet AS er nå meddelt utredningsprogram for tiltaket.