FNF- Finnmark har flyttet til Svanhovd

FNF- Finnmark har flyttet kontor til NIBIO Svanhovd i Pasvik.

 

Ny post og besøksadresse er:

 

FNF- Finnmark 

Svanhovd 

9925 Svanvik 

 

Prosjekt Turkompis - samarbeid friluftsliv og folkehelse i Finnmark

Bilde føtter turkompis

Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) Finnmark skal i samarbeid med våre tilsluttede organisasjoner legge til rette for at alle inaktive og mennesker med en funksjonsnedsettelse får oppleve trygghet og naturglede ved å være i samspill, kjenne på gleden ved å være i fysisk aktivitet og få gode mestringsopplevelser gjennom friluftsliv. Vi ønsker å gå foran som gode eksempel for hvordan vi kan samarbeide på tvers av frivillig sektor, og mellom frivillig og kommunal sektor. Et av ønskene med prosjektet er å løfte fram denne måten å tenke på og utvikle lavterskel friluftstilbud som også er tilpasset inaktive.  FNF ønsker også med dette prosjektet å være en pådriver for en kompetanseheving i våre tilsluttede organisasjoner og i den etablerte støttekontaktordningen i kommunene.

 

For å lese mer og se prosjektbeskrivelse se under fanen "Prosjekter".

Støtte til porsjektet "Turkompis" fra Gjensidigestiftelsen

Tildeling Gjensidigestiftelsen

Rett før jul fikk FNF- Finnmark den flotte nyehten om at Gjensidigestiftelsen ønkset å støtte prosjektet "Turkompis" med 350 000,-

 

Dette er vi veldig glad for og setter stor pris på støtten vi får.

 

Link til artikkel i Sør-Varanger avis

Turkompis i SVA 

Krav om styring av bruksrett i utmark

Utmarkdsomstolen for Finnmark har den 23.01.2017 avsagt dom i saken hvor Nesseby bygdelag har krev styring av bruksrett i utmark.

Davvi vindkraftverk skal igangsette utredningsprogram

Tiltakshaver for Davvi vindkraftverk, Grenselandet AS er nå meddelt utredningsprogram for tiltaket.