Vedtekter

FNF nasjonalt sine gjeldende vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøte 7. mai 2015.

 

Vedtekter for FNF nasjonalt

 

 

 

Fylkesvise FNF vedtar egne vedtekter i tråd med "Standardvedtekter FNF i fylkene" vedtatt på ekstraordinært årsmøte i FNF nasjonalt 14. desember 2016.

 

Standardvedtekter for fylkesvise FNF