Årlig handlingsplan

Styret (tidligere sentral styrinsgruppe) utarbeider en årlig handlingsplan for sin virksomhet.

 

Gjeldende handlingsplan: 

Handlingsplan 2018 

 

 

Eldre handlingsplaner:

Handlingsplan 2017