Urørt natur - Hva er det egentlig verdt?

Uttalelser

20.04.2017 arrangerte Bergen og Hordaland Turlag i samarbeid med Naturvernforbundet, De Historiske, NCE Tourism og Fjord Norway et suverent seminar som i lys av stortingsmeldingen om reiseliv fokuserte på kjernen i det norske reiselivsproduktet - Naturen.

Du kan lese mer om seminaret her

 

Presentasjonene fra seminaret finner du her:

 

01 - Solveig Brekke Fjeldheim - Nærings- og fiskeridepartementet

"Opplev Norge - unikt og eventyrlig"

 

02 - Arild Molstad -

"Turismen ved et veiskille" 

 

03 - Helene Ødven Bergen og Hordaland Turlag, Synnøve Kvamme Naturvernforbundet og Toril Hunnålvatn Voss Utferdslag

"Vassdrag og større sammenhengende naturområde med urørt preg - en knapp ressurs"

 

04 - Dag Aksnes - NCE Tourism

"Næringens perspektiv"

 

05 - Torkjell Solbraa - Vestlandsforskning

"Manglende metode for konsekvensvurdering i det opplevingsbaserte reiselivet"

 

06 - Kristian B. Jørgensen - Fjord Norway

"Visjon for et bærekraftig reiseliv"