Gjeldende strategiplan

Tidligere strategiplaner

Årsmøte FNF Hordaland vedtar med jevne mellomrom en overordnet strategiplan som legger føringer for arbeidet som skal gjøres.

 

Strategiplan FNF Hordaland 2013-2017