Årsmelding

Årsmøte for FNF Hordaland godkjenner årsmelding og regnskap for foregående år.

2018

Årsmeldingen for 2018 ble godkjent av årsmøte 15.03.2019

Årsmelding FNF Hordaland 2018

2017

Årsmeldingen for 2017 ble godkjent av årsmøte 8.3.2018

Årsmelding FNF Hordaland 2017

2016

Årsmeldingen for 2016 ble godkjent av årsmøte 8.3.2017

Årsmelding FNF Hordaland 2016

2015

Årsmeldingen for 2015 ble godkjent på stiftelsesmøte 20.10.2016:

Årsmelding FNF Hordaland 2015

2014

Årsmeldingen for 2014 ble godkjent av fellesmøtet 24.02.2015:

Årsmelding FNF Hordaland 2014

2013

Årsmeldingen for 2013 ble godkjent av fellesmøtet 9.12.2013:

Årsmelding FNF Hordaland 2013

2012

Årsmeldingen for 2012 ble godkjent av fellesmøtet 13.3.2013:

Årsmelding FNF Hordaland 2012