FNF Hordaland stiller utredningskrav til omstridte godshavnplaner

Eggholmene sør-vest for Flesland - foto Atle Brun

FNF Hordaland krever vurdering av samlet belastning av kraftutbygginger i Vaksdal og Voss kommune

Flatekvalfossen Eksingedalsvassdraget (Foto Sveinung Klyve)

FNF på fylkeskonferansen for kultur og idrett

Regional kulturplan Hordaland

Miniseminar i Bergen

seminar-events1

Os kommune kjøper Raudlio/Stokkedalen til friluftsformål!

Raudlio-synfaring  6

BKK søker om oppgradering av kraftlinje fremfor å bygge ny

Foto_Samnanger_Evange_6441b

Pumpekraftverk vil kunne bidra til spredning av røye i Stølsheimen

Dam_Askjelldalsvatn Foto BKK