Flere konfliktfylte utbyggingsprosjekt i Masfjorden

Nørlandselva - foto Jan Nordø

Småkraftpakke for Masfjorden med 6 utbyggingsprosjekt var på offentlig høring før sommeren. FNF Hordaland ga en samlet uttalelse for hele pakken, hvor vi bl.a. viser til at den samlede belastningen i området allerede er stor, og at flere av prosjektene er konfliktfylte særlig med tanke på fjordlandskapet. 

Stor seier for natur- og friluftsinteressene

Dukabotn - foto N. Rodriguez Bergen og Hordaland Turlag_2

Av 11 omsøkte småkraftprosjekt i Kvam, Fusa og Samnanger kommuner i Hordaland, endte NVE med å gi avslag til 8 prosjekt og konsesjon til 3. Landskap, friluftsliv og biologisk mangfold har blitt tillagt stor vekt i vurderingene til NVE.

Innspill til Statnetts nettutviklingsplan 2015

Høyspentmast - montermast  Geiteryggen - foto Helge Sunde

10 fylkesvise Forum for Natur og Friluftsliv har gått sammen om å sende et felles innspill til Statnett sin nettutviklingsplan for 2015, som har vært på offentlig høring for første gang i vår.

Appell mot sjødeponi i Førdefjorden

www.fjordaksjonen.org

Natur og ungdom inviterte til stormarkering mot sjødeponi i Førdefjorden på Torgallmenningen i Bergen lørdag 2. mai. Over 500 personer møtte opp for å vise sin motstand mot regjeringens nylig vedtatte tillatelse til utslipp av gruveafall i fjorden ved bygda Vevring. Koordinator i FNF Hordaland bidro med en appell på markeringen, og appellen kan du lese under. 

Bekymret for samlet belastning i Bergsdalen

Gullhorgabu Bergsdalen - foto Torill R. Aase Bergen og Hordaland Turlag

FNF Hordaland har uttalt seg til en ny småkraftpakke for Vaksdal (6 prosjekt) og Voss (1 prosjekt), hvorav 3 av prosjektene er lokalisert i det regionalt viktige friluftsområdet Bergsdalen. I tillegg til å være kritisk til ytterligere vannkraftutbygging i dette viktige friluftsområdet, peker vi bl.a. på dårlig kvalitet på søknader og tilhørende fagutredninger i "pakka".

Kafémøte om naturmangfaldlova 18. februar

Tre brør café

FNF Hordaland inviterer til kafémøte med fagleg påfyll, der du kan lære om ei av verdas mest moderne miljølover og andre verktøy for å ta vare på den vakre naturen vår.

Stort oppmøte på Voss

Onsdag 18. februar var det kafémøte om naturmangfaldlova på Voss i regi av FNF Hordaland. Meir enn 30 personar deltok på møtet, og engasjementet hjå tilhøyrarane var stort!

Friluftslivsseminar på Fløien folkerestaurant 13. januar

Foto Norges Jeger- og Fiskerforbund (2)

På dagsseminaret er det venta ca. 100 deltakarar og tema går kring friluftsliv, frivillighet, folkehelse og korleis vi skal ta vare på viktige natur- og friluftslivsverdiar – særlig sett i forhold til utbygging av fleire energianlegg som t.d. vindkraftanlegget på Fitjar. Arrangør for seminaret er DNT vest.

Erna Solberg opnar Friluftslivets år 2015 for Vestlandet, tysdag 13. januar!

logo_uten_payoff_CMYK_2

Opninga av Friluftslivets År 2015 markeras i Bergen med eit arrangement på Fløyen tirsdag 13. januar kl 10:00.