Stort engasjement rundt seminar om vannforvaltning

Det var stort oppmøte, og stort engasjement på FNF Agders seminar om tiltak for bedre vannmiljø 18.januar.

26 deltakere fra flere forskjellige foreninger fikk høre interessante foredrag, og det var stort engasjement hos de frammøtte. Gjennom flere foredrag fikk vi god informasjon om hva som gjøres, og hva som kan gjøres andre steder.

 

Her er presentasjonene fra seminaret;

 

Vannforvaltningsplanene v/ Kristin Uleberg, vannregion Agder: Vannforvaltningsplanene

 

Kalking v/Birgit Solberg, miljøvernavdelingen FMAV: FNF-18.jan.kalking1

 

Fremmede arter v/Rune Sævre, miljøvernavdelingen FMAV: Fremmede arter ved vann

 

Sjøørretprosjektet i Arendal v/Kjetil Flakke, Arendal JFF: Sjøørretprosjektet i Arendal

 

Vannkoordinatorprosjektet v/Hans Støvern, SABIMA, SRN og NF: Vannkoordinatorprosjektet_Seminar i FNF Agder 2017