Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Kartlegging og verdsetting

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder er et nasjonalt kartleggingsprosjekt der målet er å få oversikt over friluftsområder og bruken av disse i hver av landets kommuner. Områdene og bruken blir gjennom lokalkunnskap systematisert i kartverket (Naturbase.no) ved hjelp av enkel metodikk. De resulterende kommunale temakartene for friluftsliv vil være veiledende informasjonskart og er ikke juridisk bindende. Kommunene eier sitt kommuneprosjekt og dataene som springer ut av prosjektet. Prosessen og temakartet blir et viktig verktøy for kommunen for å forenkle saksbehandling og ivareta områder for friluftsliv for fremtiden.

 

 

Seminar - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo og Akershus

friluftsorde

Natur- og friluftsforum for Oslo og Akershus i regi av OOF, FNF Oslo og FNF Akershus har gleden av å invitere til seminar om det nasjonale prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder»
onsdag 15. februar 2017, kl. 18:00.

 

Prosjektets formål, fremgangsmåte og erfaringer vil bli presentert.

Flere kommuner i Akershus har kommet godt i gang med prosjektet, og Oslo kommune er i startfasen. Målgruppen for seminaret er natur- og friluftsorganisasjonene i Oslo og Akershus som har en svært viktig rolle i å kvalitetssikre kartleggingen av friluftsområder i sitt nærmiljø.

 

Hensikten med seminaret er å dele kunnskap og erfaringer, samt gi muligheten til å stille spørsmål.