FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Foredrag fra FNF samling høst 2016

Vannscooter, v/ Hans-Erik Lerkelund Norsk Friluftsliv

 

Vannforvaltning, ved vannkoordinatorene Silje Helen Hansen og Åsa Renman

 

Fra systemløsning til melding og konsesjonssøknad , v/ Knut Stabell, Statnett

Prinsipper og scenarioer for nettutvikling, v/ Yngvill Pernell, Statnett 

 

 

 

FNF - bakgrunn og utvikling, v/ Hans-Erik Lerkelund

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN), v/ Arnodd Håpnes, fagleder i Norges Naturvernforbund og sekretær for SRN

 

Sabima, v/ Kristoffer Bøhn, Sabima

 

Norsk Friluftsliv, v/ Hans Erik Lerkelund

 

Friluftsrådenes Landsforbund og interkommunale friluftsråd, v/ Hans Erik Lerkelund

 

Offentlige myndigheter i natur- og friluftslivsarbeidet, v/ Espen Koksvik, seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

FNF: Organisering, drift, arbeidsoppgaver, samarbeid, nettverksbygging og påvirkning, v/ Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv

 

Vannforvaltningssamarbeidet mellom SABIMA, SRN og Norsk Friluftsliv, v/ Åsa Renman og Silje Helen Hansen, vannkoordinatorer

 

Hvordan nå fram med våre saker - Lobbyarbeid, v/ Siri Meland, Norsk Friluftsliv

 

Bruk av media, v/Lill Haugen, Norsk Friluftsliv