FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Foredrag fra FNF-samling vår 2016

Slik jobber vi i Troms, v/ Eivind Høstmark Borge, FNF Troms 

St. meldingen om Friluftsliv, v/ Erlend Smedshaug, Klima- og miljødepartementet

Energimeldinga, v/ Oddvind Lund, DNT
Planlegging etter plan og bygningsloven, v/ Jens H. Hermansen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus