Bevar Øystesevassdraget

Frontbilde - opprop

9 av 10 vassdrag i Hordaland som kan bygges ut, er allerede bygget ut.

 

Bergen og Hordaland Turlag, Naturvernforbundet Hordaland og Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland samler støttespillere og inviterer alle som ønsker å bevare Øystesevassdraget til å signere oppropet.

 

Organisasjonene har også laget en film som viser noen av vassdragets kvaliteter