Presentasjoner fra vassdragsseminaret i Øystese

Åpning av seminar Øystesevassdraget ved Silje Ask Lundberg leder Naturvernforbundet

Et utvalg av presentasjonene som ble holdt på vassdragstreffet. Presentasjonene er gjort tilgjengelig etter avtale med innleder.

 

For alle som ikke var der "løp og les"

 

"Økonomiske rammevilkår for utbygging av Kraft" - Einar Hope

 

"Naturtyper i vassdrag i Hordaland, en viktig del av fjordlandskapets naturmangfold" - Lars Erikstad - NINA

 

"Press på utbygging av av vassdrag i Hordaland. Blir miljøhensyn ivaretatt?" - Anniken Friis - Fylkesmannen i Hordaland

 

"Øysteseelva - svært viktig for biologisk mangfold" - Torbjørn Høitomt - Biofokus

 

"Urørt natur avgjørende for reiselivet" - Trond Amland - Fjord Norge

Vellykket seminar i Øystese!

Høitomt - foreleser - 20160903

2 - 4 september gjennomførte lokallagene til Naturvernforbundet, Bergen og Hordaland Turlag og Hordaland Jeger- og Fiskerlag et svært vellykket vassdragstreff i Øystese.  Mange ville "Oppleve og bevare Øystesevassdraget" og over 70 stykker fulgte seminaret på lørdagen.  

 

 

Bakgrunn - Øystesevassdraget