Kontakt FNF Akershus

Forum for natur og friluftsliv Akershus 

c/o Oslo og Omland Friluftsråd

Storgata 28A

0184 Oslo

 

Organisasjonsnr.: 918 940 359

Kontonr.: 1503 91 72701

 

 

Fylkeskoordinator 

Maria Rundhaugen Tesaker

 

Telefon: 45 16 68 79

E-post: akershus@fnf-nett.no 

 

 

Ansatt koordinator

FNF Akershus har en ansatt koordinator, Maria Rundhaugen Tesaker, i 100 % stilling. Koordinatoren følger opp, sammen med styret, vedtatte planer, har ansvar for administrasjon, media- og kommunikasjonsarbeid, økonomi og oppfølging av organisasjonene. Koordinatoren er også sekretær for fellesmøtet og styremøtene.

 

FNF nasjonalt har det formelle arbeidsgiveransvaret for FNF-koordinatoren.

 

Tesaker_bildeMaria er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo (UiO) med deler av utdannelsen fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås og James Cook University (JCU) i Townsville, Australia. Hun ferdigstilte sin mastergrad i økologi og evolusjon våren 2014. 

 

Maria har tidligere jobbet  hos Fylkesmannen i Buskerud og hos Senter for grunnforskning i Oslo.