Hva skjer?

Møtedatoer 

 

FNF Rogaland styremøter 

2. desember

 

FNF Stavanger faglig råd 

11. november

 

Møtene er på mandager og starter som regel kl. 15, oftest hos Ryfylke friluftsråd. Møtene er åpne men fint å ta kontakt for å bekrefte tid og sted.

 

Saker kan sendes til koordinator eller til styrerepresentanter.

Innkallinger og referater finnes under 'saksdokumenter', 'arbeidsutvalg'

 

Årsmøte og samling 2020 

10. - 11. januar

 

 

Årsmøte og samling 2019

Årsmøte og samling ble avholdt på Fjordbris Hotell på Rennesøy.

Tema for seminaret var 'Nye kommuner, nye muligheter.'

 

Vi startet med befaring til datalagringssenteret Green Mountain , fortsatte med årsmøte og så seminar på lørdagen og foredrag ved:

Tor Brynjar Welander, rådgiver i Nye Stavanger.

Gorm Kipperberg fra Universitetet i Stavanger

Kari Nessa Nordtun, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Stavanger.

 

Alle presentasjonene er lagt ut og kan lastes ned. En kort oppsummering følger også: 

Nasjonal ramme for vindkraft på land

FNF Rogaland leverte en grundig høringsuttalelse til OED innen fristen 1. oktober 2019.  Selv om 'skroting' av rammen nå kan sees som en delseier for natur- og friluftslivsorganisasjoner gjenstår det mye før vi får vernet de viktigste kyst- og fjellområdene.

 

Uttalelsen sendt i 2019: 

Uttalelse fra FNF-R m alle vedlegg i en pdf

 

Vindkraftubyggingen på land er antagelig den mest alvorlige saken noensinne for FNF. Dersom vindkraftindustrien får det som den vil kan enorme områder med urørt natur fortsatt bli industrialisert i raskt tempo.

Se denne filmen for å forstå hva som står på spill og signer oppropet!  

Vindkraftverk

 

Samling og årsmøte i Suldal

FNF Rogaland hadde en vellykket samling med seminar og årsmøte siste helgen i januar.

Denne gangen dro vi til Mo Laksegard som ligger ved vakre Suldalslågen i Ryfylke. Der ble vi guidet av eier, Bjørn Moe som også er en av ildsjelene bak Norske lakseelver. Vi fikk historien om lågen, om fisket, visning av laksestudio og avsluttet befaringen på klekkeriet. Ved elven nøt vi selvstekte pannekaker mens vi diskuterte utfordringer ved vannforvaltning og kommende revisjonssaker.

 

Årsmøtet ble avholdt samme kveld, fredag 26. januar, fulgt av deilig bevertning i koselige lokaler. Mo Laksegard frister til flere besøk!

Årsmøte dokumentene finner du under Saksdokumenter.

 

Lørdagen var det seminar om revisjonssaker der hovedinnleder var vannområdekoordinator, Jarle Lunde. Program og presentasjoner finner du her:

To gode seminarer om vann

Apeltun vassdraget

Høsten 2017 var mange FNF organisasjoner og koordinatorer på to nyttige seminarer om vannforvaltning. Her følger notater og presentasjoner:

 

1. Seminar om restaurering av vassdrag og våtmark i Bergen 27 - 28 september, 2017

Dette er et årlig seminar ved Norsk Vannforening, Tekna og Miljødirektoratet

 

2. Seminar om revidering av konsesjonsvilkår ble holdt i Trondheim 3. november, 2017
v. Vannkoordinator hos SABIMA i samarbeid med flere nasjonale frivillige organisasjoner

 

Notater og foredragene finner du her.

Til siste dråpe? Årdalsvassdraget og flere

På kanten av RykanfossenKraftselskapene saumfarer nå de mest sårbare vassdragene i de vakreste og kjæreste landskapene for mulig kraftutbygging. 

 

Bildet er fra kanten av Rykanfossen, det nest høyeste fossefallet i Rogaland. (Foto: ELHalvorsen, FNF)

Se også artikkel hos Stavanger Turistforening - Fra grønn oase til ørken?

 

Ja til Preikestolen Nasjonalpark!

~IMG_5858.JPG
Natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland vil ha Preikestolen Nasjonalpark! Organisasjonene representerer ca. 45 000 medlemmer og mange av dem er ivrige brukere av det unike området. Men, området er under press og er ikke sikret for fremtidige generasjoner. Mange fra fjern og nær tar nok for gitt at Preikestolen, Lysefjorden, den storslåtte utsikten og naturopplevelsene kommer til å være der uforandret for alltid. Med dagens utvikling og press på naturområdene og ressurser, er dette langt fra sikkert. Bare tenk på Lyses nyeste planer for 'kunst'master. Er det dette vi ønsker? Lær mere om naturverdiene, muligheter og trussler på www.preikestolen-nasjonalpark.no eller www.naturvern.no/rogaland.
Last ned brosjyren  og del ut. Bli også med i en av facebook gruppene.

Nasjonalpark for Preikestolen - en gullgruve for regionen?
Det var Naturvernforbundet i Rogaland som først hadde ideen om en nasjonalpark i Rogaland. Sammen med Næringsforeningen i Stavanger og representanter for næringsliv og organisasjoner skal de presentere mulighetene med en slik satsing og hvorfor den er så viktig. 
Møtet holdes i Rosenkildehuset mandag 17. januar kl. 11.
Les program og meld deg på her