Velkommen til FNF Rogaland - Hva skjer?

I menyvalg, Lokale FNF finner du informasjon om FNF Stavanger og FNF Haugalandet og datoer / møter framover.

 

Høringsuttalelser, sakspapirer, og referater legges ut med gjevne mellomrom.

 

Møter og andre datoer i 2017 / 2018 i FNF Rogaland: 

 

Årsmøte og samling 

Fredag 26. januar - lørdag 27. januar - mer info. kommer

 

Styremøter 

Følgende datoer er foreslått - med forbehold om endringer etter årsmøtet:

 

Mandag 26. februar

Mandag 7. mai

Mandag 4. juni - på Haugalandet

 

Møtene er vanligvis kl. 15 - 17, dersom ikke annet er oppgitt holdes møtene hos Ryfylke friluftsråd. Deltakere i tillegg til styre/varastyre, bes kontakte koordinator.

 

Saker kan sendes til koordinator eller til styrerepresentanter.

 

Flere datoer følger her:

Til siste dråpe? Årdalsvassdraget og flere

På kanten av RykanfossenKraftselskapene saumfarer nå de mest sårbare vassdragene i de vakreste og kjæreste landskapene for mulig kraftutbygging. 

 

Bildet er fra kanten av Rykanfossen, det nest høyeste fossefallet i Rogaland. (Foto: ELHalvorsen, FNF)

Se også artikkel hos Stavanger Turistforening - Fra grønn oase til ørken?

 

Samling og seminar

FNF organisasjonene i Rogaland samles til seminar, befaringer og årsmøtet på Kulturhotellet i Sogndalstrand.

 

Hovedprogrammet er fra kl. 17 fredag 3/2 til kl. 15. lørdag 4/2. Tur og befaring for de som kan på fredagen. Arrangementet er mulig m.støtte fra Miljødirektoratet, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

 

Ta kontakt med rogaland@fnf-nett.no for mer info.img.aspx

Godt vann i Rogaland - de største utfordringene

~DSC_0388.JPG
FNF Rogaland har levert kommentar til midtveishøringen i arbeidet med vannforvaltningsplan for Vannregion Rogaland. Utfordringer og påvirkninger samles i dokumentet Vesentlige Vannforvaltningsspørsmål. Disse skal så prioriteres for hvert av de fire vannområdene. En av de viktigste utfordringene i Rogaland, og for de fleste regionene, er mangel på tilstrekkelige økonomiske og juridiske virkemiddel. Dette har allerede vært påpekt overfor Miljøverndepartementet av både FRIFO og flere sentrale organisasjoner.

FNF-Rogaland høring Vesentlige vannforvaltningsspørsmål.doc

Les mer... ]

Høgamork kraftverk, ødeleggende for natur og aktivitet på Madland

Lyse har sendt melding og forslag til KU program for å bygge et kraftverk i Madlandselva i Gjesdal kommune. FNF er svært bekymret for områdets verdi for friluftsliv og natur. Elva er svært populær blant kajakkpadlere og området er svært vakkert med naturverdier vi ikke har råd til å miste. Flere FNF organisasjoner står bak høringsuttalelsen.
Høringsutt fra FNF Rogaland vedr Høgamork.pdf

Naturopplevelse og friluftsliv = folkehelse

Dette er mye av budskapet i FNF Rogaland sin kommentar til forslag om regional folkehelseplan for Rogaland 2013 - 2017. FNF har vært med i kompetansegrupper og har deltatt aktivt med forslag til strategier og tiltak. Mange, nye undersøkelser og rapporter slår nå fast det organisasjonene hele tiden har hevdet, at aktivitet i naturen er i sum bedre for helsen enn aktivitet inne. Myndighetene er enige men klarer fortsatt ikke å gi friluftslivet det løftet som kreves. Vi håper at våre innspill til planen tas til følge slik at vi kan bevise den positive virkningen i et bredere lag av befolkningen og over tilstrekkelig tid. Høringsuttalelsen kan lastes ned her.

FNF Rogaland - kommentarer til Folkehelseplan 2013 - 1017.doc

Les mer... ]

Regionale og kommunale planstrategier

Den nye plan- og bygningsloven krever nå at fylkeskommuner utarbeider en regional planstrategi og at kommunene utarbeider sine respektive kommunale planstrategier. Dette skal gjøres for hver valgperiode og innen ett år etter konstituering. Rogaland fylkeskommune sin planstrategi er nå på høring fram til 11. januar 2013. Les mere her.
Høringsutkastet og tilhørende dokument kan lastes ned her. Se vedleggene under sak 0150/12

Et nyttig redskap for organisasjonene:
Flere av kommunene har allerede utarbeidet sine planstrategier, andre ferdiggjøres i løpet av høsten. Linker til informasjon finner dere i oversikten.

Planstrategien er ikke en egen plan, men et strategidokument som gir en oversikt over kommunens planleggingsbehov. I dokumentet kan det listes opp hvilke planer kommunen akter å rullere, revidere, starte opp, osv. Slike oversikter kan gjøre vårt oppfølgingsarbeid mye lettere. Minstekravet er at strategien skal ta stilling til om kommuneplanen eller deler av denne skal revideres. Det stilles også andre krav, inkl. 30 dagers offentliggjøring.

FNF ble invitert med i ressursgruppe for den regionale planstrategien og gav innspill til denne.


Regional planstrategi Innspill fra FNF Rogaland.doc

Les mer... ]

Egersund vindkraftverk - FNF påklager NVE sitt vedtak

Fem organisasjoner har påklaget NVE sin konsesjon til Egersund vindkraftverk. Vedlagt er FNF sin felles klage og  Ornitologisk forening i Rogaland sin klage som ble sendt på vegne av dem og Naturvernforbundet i Rogaland.

Egersund vindkraftverk - klage fra FNF Rogaland.doc
Egersundvindkraft201211[1] Klage fra NOF.doc

Les mer... ]

Vindkraft - artikler og nyttige linker

FNF Rogaland legger nå ut linker til artikler og andre nyttige ressurser om vindkraft i menyvalg Saker; Vindkraft; Artikler - linker. Sjekk denne med gjevne mellomrom. Flere grasrotsgrupper mobiliseres og de som kjenner til FNF, sender oss informasjon. Organisasjonene og FNFene i hvert fylke er også gode ressurser og videreformidler til hverandre. Linker kan gå ut på dato - dersom du finner noe interessant, kan det være lurt å lagre eller skrive ut artikkelen.
Den Norske Turistforening sin blogg om vindkraft er et godt eksempel.

Vannsamling i Haugesund - seminar om Vanndirektivet

Vannkoordinatoren vår, Åsa Renmann, har arrangert seminarer for organisasjonene i alle vannregionene i Norge. Foredragene og diskusjonene har vært særs nyttige som forberedelse til høringsuttalelsene for planprogrammet. Vi lærte også mye om det videre arbeidet med forvaltingsplanen, opprettelse av vannområdene, mulighet for medvirkning og hva dette kan bety politisk og praktisk for naturen i Rogaland. Nedenfor er linker til program og foredrag på SABIMA sin portal. Der finner en også alle høringsuttalelsene fra organisasjoner og FNF.
Supplerende notat fra samlingen i Haugesund kan leses her.
 

Vannsamling i Haugesund.doc

Les mer... ]

Frisk i Friluft - nettverkssamling, mai 2011

~Fra I-phone våren 2011 048.JPG

Frisk i Friluft er et partnerskap mellom fylkeskommunen, Fylkesmannenn, ca. 20 kommuner og flere frivillige organisasjoner. Alle friluftsrådene er også med. FNF-Rogaland er med i ressursgruppen som planlegger samlingene.

Foredragene var veldig inspirerende; På naturligvis - læring i friluft v. Dalane Friluftsråd, High Five prosjektet i Sola kommune om aktivitet med bistand, og Friluftsliv på resept v. Sigmund Hågvar. Foredragene er nå lagt ut på fylkeskommunens 'wiki'. Følg linken og se i høyre marg under What's Hot.
Der finner du også info. om Folkehelse Rogaland og arbeidet med Regionalplan for folkehelse.
Benytt gjerne anledningen til å ta i bruk funksjonene og legg inn kommentarer. 
Klikk videre for info. fra samlingen inkl. mer om foredragene


Les mer... ]

Hva er en vannkoordinator?

Les videre og finn ut:
Planprogammet for Vannregion Rogaland er nå ute på høring med frist 22.juni. Vanndirektivet som Norge nå følger opp kan bli viktig i FNF sine satsinger. Lær mere på Vannportalen eller bli med på en samling i Haugesund 8-9. juni. Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO), Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) og SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) har fått midler til en full stilling som skal hjelpe organisasjonene med å bli kjent med direktivet og hvordan vi kan ha større medvirking i forvaltningen av våre vannressurser.
Les mere om samlinger og den nye vannkordinatoren
her
Ta kontakt med FNF koordinator dersom du har spørsmål om samlingen. Vi håper flere fra organisasjonene kan delta på hele men det er også mulig å komme deler av tiden.

Ja til Preikestolen Nasjonalpark!

~IMG_5858.JPG
Natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland vil ha Preikestolen Nasjonalpark! Organisasjonene representerer ca. 45 000 medlemmer og mange av dem er ivrige brukere av det unike området. Men, området er under press og er ikke sikret for fremtidige generasjoner. Mange fra fjern og nær tar nok for gitt at Preikestolen, Lysefjorden, den storslåtte utsikten og naturopplevelsene kommer til å være der uforandret for alltid. Med dagens utvikling og press på naturområdene og ressurser, er dette langt fra sikkert. Bare tenk på Lyses nyeste planer for 'kunst'master. Er det dette vi ønsker? Lær mere om naturverdiene, muligheter og trussler på www.preikestolen-nasjonalpark.no eller www.naturvern.no/rogaland.
Last ned brosjyren  og del ut. Bli også med i en av facebook gruppene.

Nasjonalpark for Preikestolen - en gullgruve for regionen?
Det var Naturvernforbundet i Rogaland som først hadde ideen om en nasjonalpark i Rogaland. Sammen med Næringsforeningen i Stavanger og representanter for næringsliv og organisasjoner skal de presentere mulighetene med en slik satsing og hvorfor den er så viktig. 
Møtet holdes i Rosenkildehuset mandag 17. januar kl. 11.
Les program og meld deg på her
 

Mediaovervåking for FNF

Opoint overvåker nyhetskilder i Norden, både nettutgaver og papiraviser. De har nå satt opp en mediaovervåkingstjeneste for FNF. FNF koordinatorene får tilsendt en epostvarsling de dager det er noe nytt om FNF og relaterte tema. Artikler som kan være interessant for organisasjonene blir videresent.
Det går også an å søke på alle slags ord, enten det gjelder FNF-Rogaland, friluftsliv, naturvern, eller andre kategorier.
Dersom noen ønsker å finne artikler om et spesifikt tema, ta kontakt med koordinator, som utfører søket og videresender resultat.

Artikkelmal om FNF Rogaland

Her er paragrafer som kan brukes i mulige artikler om FNF Rogland. Forumets organisasjoner oppfordres til å bruke informasjonen eller deler derav i publikasjoner og på nettet. Kontakt koordinatoren for utfyllende detaljer og nyheter.
Tekst til medlemsblader ol .doc