Om FNF Akershus

FNF Akershus er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene i fylket. Forumets formål er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Akershus.

 

Forumet er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene. I tillegg kan vi også være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker når det er enighet om det.

 

Les mer om tilsluttede organisasjoner, styret, årsmøtet, vedtekter, planer og styredokumenter o.l. i menyen under "Om FNF Akershus".