Nasjonal ramme for vindkraft på land

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider nå med å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Les FNF Nordlands uttalelse til rammeplanen!

Innspill til søknad om ekspropriasjon til utvinning av kvarts på Nasafjell

Elkem AS Salten Verk søker om ekspropriasjon til utvinning av kvarts på Nasafjell. FNF Nordland og tilsluttete organisasjoner har deltatt på befaring og konsultasjoner med Nærings- og fiskeridepartementet som behandler søknaden.

Klage på vedtak om oppdrettslokalitet i Vegaøyan verdensarv

FNF Nordland har påklaget Fylkesrådets vedtak om å gi Marine Harvest Norway AS tillatelse til oppdrett i ved Rørskjæran i Vega kommune. Lokaliteten ligger innenfor Vegaøyan verdensarvområde.

Kommunedelplan for Engenbreen

Meløy kommune har revidert kommunedelplanen for Engenbreen. FNF Nordland forventer at det legges opp til et økologisk bærekraftig reiseliv. Det må ikke tillates aktiviteter og tiltak som kan skade miljøet, naturen eller endre landskapskarakteren.

Basecamp Salten 2018

Basecamp Salten-konseptet er et samarbeid mellom Salten Friluftsråd, kommunene i Salten, Nordland fylkeskommune og Forum for natur og friluftsliv, Nordland.

 

Hamarøy kommune, med samarbeidspartnere, inviterer til Basecamp Salten på Ness Camping, Skutvik 7.-9. september.

Idèhefte fra Nordland fylkeskommune

tilflyttingprosjekt NFK

Nordland Fylkeskommune har laget et idèhefte fra prosjektet "Tilflytting og rekruttering fra utlandet".

 

I heftet er det samlet gode eksempler og erfaringer, blant annet FNF Nordlands prosjekt "Integrering gjennom friluftsliv".

Årsmøte 2018

FNF Nordlands årsmøte ble avholdt lørdag 3. mars i Bodø. Her kan du laste ned protokollen og alle årsmøtesakene som ble vedtatt.

Aktiv nær deg

Vestvågøy kommune og Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF) med frivillige lag og foreninger ønsker å senke terskelen for å være aktiv og bidra til at enda flere kommer seg ut i naturen og i fysisk aktivitet i de daglige gjøremål. Rekrutering av "turkompiser" i nærmiljøområder blir et avgjørende tiltak i prosjektet.

Tur- og treningskompis

T&T Nordland

Prosjektet "Tur- og Treningskompis" er startet opp av Nordland idrettskrets og drives i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv og Valnesfjord Helsesportsenter. Nordland fylkeskommune og Gjensidige Stiftelsen bidrar med finansiering.