Årsmøte 2017

FNF Nordlands årsmøte ble avholdt lørdag 11. mars 2017. Protokoll og andre årsmøtedokumenter finner du her.

Tur- og treningskompis

T&T Nordland

Prosjektet "Tur- og Treningskompis" er startet opp av Nordland idrettskrets og drives i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv og Valnesfjord Helsesportsenter. Nordland fylkeskommune og Gjensidige Stiftelsen bidrar med finansiering.

Tilskudds- og søknadsmuligheter 2017

Frivillige lag og organisasjoner kan i disse dager søke tilskudd til prosjekter og tiltak.

FNF Nordlands innspill til Kystplan Helgeland

FNF Nordland har sendt uttalelse til til høring av Kystplan Helgeland. Kystplan Helgeland 2016 – 2020 (KPH) er en interkommunal plan etter plan- og bygningsloven (PBL) for sjøarealene på Helgeland og omfatter 13 kystkommuner.