Brith Sørensen finalist i Friluftslivets ildsjelpris

Brith Sørensen_Folkebladet

Brith Sørensen fra Torsken Turlag er valgt ut som en av tre finalister til den prestisjefylte nasjonale prisen "Friluftslivets ildsjelpris". I 2016 vant hun tilsvarende pris på fylkesnivå i Troms. De andre kandidatene er Evenes Turlag og Kåre Haug fra Skiforeningen. (Foto: Birger Caspersen, Folkebladet)

Regionale samlinger om statlig sikring i mai

Sørvika statlig sikret friluftsområde i Lenvik

Statlig sikring av friluftsområder er et effektivt verktøy for å ivareta friluftsområder under press, samt utløse tilretteleggingsmidler. Fylkeskommunen, i samarbeid med friluftsrådene og FNF, arragerer to dagsamlinger med tips og motivasjon om tema; Tromsø 9. mai og Harstad 10. mai.

Integreringsløft gjennom frilftsliv

integrering_holt_vinter

FNF Troms har fått søtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til et prosjekt om integrering i friluft. I samarbeid med seks ordinære mottak i fylket, skal frivillige lag og foreninger bidra til meningsfull integrering og aktivitet i friluft.

Arbeidsmøte om vannmiljø i Troms

IMG_4227

FNF Troms inviterer til arbeidsmøte om vannmiljøet i Troms, 8. februar.

Vannkoordinatorene i SABIMA og Troms fylkeskommune bidrar i møtet med frivillige lag og foreninger om hvordan vi sammen kan løfte vannmiljøet i fylket.

Fraråder vannscooter endringer

IMG_4940

FNF Troms har sendt brev til alle kommunene i fylket angående forslaget om endring av vannscooterforskriften.

KLD sendte rett før jul på høring forslag om å oppheve vannskuterforskriften slik at vannskuter blir likestilt med andre fartøy. FNF er bekymret for konsekvensene og oppfordrer kommunene til å gi sine innspill innen høringsfristen 23. mars. 

Årsmøte 2017

IMG_0452

Dato:  Tirsdag 7. mars 2017
Tid:     17:30 - 20:30
Sted:   Tromsø, NIBIO Holt

 

I forkant av årsmøtet belyser vi temaet: "Reiseliv og friluftsliv – dessert eller besvær?"

 

Hjertelig velkomne til årsmøte!

Tilskudd friluftsliv 2017

IMG_0937

Troms fylkeskommune utlyser i januar og februar en rekke tilskudd til friluftstiltak som kan være aktuelle for organisasjoner og friluftsråd i 2017.

 

Se oversiktene her.

Miljømila 2017

Miljømila 2017
Fylkesmannen i Troms ved Miljøvernavdelingen inviterer for 5. gang kommunene og frivillige foreninger i fylket til Miljømila. Tema for i 2017 er vannforvaltning og naturmangfold. 7. - 8. februar, Fylkeshuset i Tromsø.

 

Regionsamling for FNF i nord

IMG_9572

I forbindelse med årets adventsseminar møttes FNF fra Sør- og Nord-Trøndelag, Nordlad og Troms til en konstruktiv arbeidssamling i Harstad. Havbruk, motorferdsel og kraftsaker var blant temaene på dagsorden.

Vellykket dialog på adventsseminaret

IMG_9545

Det var stort engasjement da rundt 40 oppmøtte diskuterte friluftsliv på turlagshuset torsdag kveld. 

 

Med bred deltakelse fra frivilligheten, kommunen, bedriftsidretten, FNF og friluftsrådet gikk ivaretakelse av friluftsarealene i Harstad som en rød tråd gjennom seminaret.

Brith Sørensen Friluftslivets ildsjel i Troms

Bilde_Brith Sørensen_2016

Brith Sørensen fra Torsken Turgruppe har blitt tildelt Friluftslivets ildsjelpris i Troms 2016. Hun mottok prisen for et langvarig og glødende engasjement, samt mangfoldig frivillige innsats for inkluderende friluftsliv.

 

FNF gratulerer!

Vellykket friluftssamling i Bardufoss

friluftsgjengen_Bardufosstun

Årets friluftssamling på Bardufosstun hadde rekordoppslutning med drøyt 50 deltakere og ble en viktig møteplass for blant annet kommuner og frivillige organisasjoner. Tema som ferdselsutfordringer og "når vi de vi ønkser å nå" ble belyst, og inspirasjon, kunnskap og erfaringer ble delt. 

Adventsseminar om friluftsliv i Harstad 8.des

Geir Magen Johnsen

Hvordan kan vi ivareta friluftsarealene og sameksistere på tvers av brukergrupper?

 

Bli med på åpent og gratis seminar 8. desember, kl 18:00-21:00, på Turlagshuset i Harstad.

 

Se PROGRAMMET. Velkommen!

(Foto: Geir Magne Johnsen) 

Oppfordrer Tromsbenken til friluftsløft

Friluftspolitisk debatt i Troms

Forum for natur og friluftsliv (FNF) og friluftsrådene i Troms oppfordrer fylkets stortingsrepresentanter til å fremme nye friluftsløft i 2016 både gjennom Stortingsmeldingen om friluftsliv og Statsbudsjettet. Troms ble «Årets friluftsfylke» i 2015 og bør ta en offensiv rolle i en avgjørende oktobermåned. 

Friluftssamling på Bardufosstun 23. nov

IMG_3422

Fylkeskommunen, friluftsrådene og FNF inviterer til friuftssamling på Bardufosstun for tredje år på rad. I år er temaet "Ferdselsutfordringer i friluftsområdene" og "Når vi de vi ønkser å nå?". Friluftslivets ildsjelpris blir også delt ut. Påmeldingsfrist er 10. november.

 

Se program og mer info.

Hvem fortjener Friluftslivets ildsjelpris 2016?

Jan Arne Haugland_

Nå er det igjen tid for å hedre en ildsjel som står på for friluftslivet i Troms. Mange kvinner og menn gjør en stor innsats med å arrangere turer og arrangement. Det samarbeides med skoler og barnehager. Det bygges hytter og merkes turløyper. I anledning Friluftslivets år i 2015 ble ordningen med ildsjelprisen etablert i Troms.

Strålende humør på regnfull Kom-deg-ut dag

FU Tromsø 4

Et par hundre evnetyrlystne trosset regnbygene og nøt varierte friluftsaktiviteter under årets Kom-deg-ut dag ved Rundvatnet i Tromsø. Kano, natursti og fiske stod på menyen.

Du har rett til å plukke multer!

IMG_6966_

Myras gull har i flere uker gitt allmennheten gode smaks- og friluftsopplevelser i Troms.

 

Men hva med de som møtte forbudt-skiltene?

Troms fylkeskommunes frivillighetspris 2016

IMG_0946

Frivillighetsprisen består av et beløp på kr 25 000 og deles ut i desember hvert år. Begrunna forslag på kandidater må sendes Troms fylkeskommune innen 5. september.

 

Kanskje er det en friluftsorganisasjon eller - ildsjel som fortjener prisen i år?

Inforunder om spillemidler

IMG_4007

Troms fylkeskommune arrangerer åtte  informasjonsmøter om spillemiddelordninga for idretts- og friluftsanlegg mellom 29. august - 8. september, kl. 18:00 til 21:30.

 

Det blir også info om skilting og gradering av turløyper, samt annen tilrettlegging for friluftsliv.