Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag søker rådgiver

177F2EBDDC

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Trøndelag fylke?

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Trøndelag har ledig 100% stilling som rådgiver i ett år med mulighet for forlengelse.

 

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Du som rådgiver vil jobbe sammen med koordinator for FNF Trøndelag.

 

 

FNF Sør-Trøndelag utfordrer kommunene i fylket til å ta kunstgressproblematikk på alvor

Ekstraordinært årsmøte og andre aktiviteter våren 2017

Her er en oversikt over noen aktiviteter som kan være relevante for organisasjonene tilsluttet FNF i Sør-Trøndelag, inkludert årsmøtet 7. mars. Listen er ikke uttømmende. Tips meg gjerne om flere!

FNF vil gjerne jobbe med din sak

FNF ønsker gjerne tett kontakt med lokalbefolkningen, slik at vi kan samarbeide, tipse hverandre om saker og bedre forholdene for natur og friluftsliv. Ønsker du å være lokal kontaktperson?

 

Friluftslivets Uke 4-11. september

Farger_FU_Logo-05-JPG_

Friluftslivets Uke avholdes over hele landet, og her finner du informasjon om hva FNF bidrar til å organisere her i Sør-Trøndelag sammen med våre tilsluttede organisasjoner og samarbeidspartnere.

Usikker vei mot Gråkallen Vinterpark

Leserinnlegg fra FNF Sør-Trøndelag til Adressa for å klargjøre hvorfor rekkefølgekravene til å bygge gang- og sykkelvei langs Fjellseterveien dersom Gråkallen Vinterpark bygges ut. FNF utdyper også rundt vår skepsis til planene for alpinanlegget.

14. juni: Infomøte om Gråkallen Vinterpark og massedeponier i Leinstrandkorridoren m. befaring

Tirsdag den 14. juni arrangerte FNF informasjonsmøte om Gråkallen Vinterpark og de planlagte massedeponiene i Leinstrandkorridoren, samt befaring til sistnevnte. Det kom til etter ønske fra flere politiske partier. 

Ny koordinator i FNF i Sør-Trøndelag

Fra 1. april overtar Erik Brenna som vikar for Staffan Sandberg som fylkeskoordinator i FNF Sør-Trøndelag.

Vindkraft i Sør-Trøndelag

Vindkraft på Smøla

Statnett, TrønderEnergi og Credit Suisse har fattet investeringsbeslutning for å bygge ut et stort antall vindkraftanlegg langs Sør-Trøndelags kyst. Natur- og friluftslivsorganisasjonene sammen med FNF har ført en langvarig kamp for å bevare naturen som nå ser ut til å gå tapt.

Friluftsdag ved Gjølgavatnet

Kajakpadler ved Gjølgavatnet

Ta med bestemor, onkel, storebror og lillesøster til Gjølga 6. september!
Gjølga har i flere år vært arena for et arrangement under Friluftslivets uke, og det planlegges et liknende arrangement også i 2015.

Høstdagen ved Haukvatnet

_MG_0015

Søndag 6. september 2015 kl. 12-15 arrangeres Høstdagen ved Haukvatnet på Byåsen i Trondheim for 24. gang.

Bærekraftig fiskeoppdrett, nytte for natur og næring

En gjennomgang WWF har gjort av bestandsendring av flere tusen dyrearter viser at dyrebestandene i gjennomsnitt har blitt halvert i løpet av 40 år. For laksebestandene i Midt-Norge har nedgangen vært enda raskere. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning skriver i sin rapport fra 2014 at de har blitt halvert på bare 30 år i Midt-Norge, nedgangen er størst i Sør-Trøndelag.

Fin åpning av Friluftslivets år

Friluftslivets_ar_Trondheim_Tord_Lien

Det ble en flott ramme rundt åpningen av friluftslivets år i Trondheim. Om lag 1000 personer hadde tatt veien til Torvet denne tirsdagskvelden. Her ble det servert suppe til de fremmøtte før det ble konsert med Rasmus Rode og samtaler med fremtidens friluftsbarn.

Åpning av Friluftslivets år i Trondheim

logo_uten_payoff_large_orange_RGB

Tirsdag 13.januar braker det løs med åpningsfest for Friluftslivets år 2015 i Trondheim. Kl 17 serverer Kirkens Bymisjon varm suppe til de 2000 første som kommer til Torvet. Rasmus Rohde og hans musikere blir kveldens husorkester, med kjente låter om «Puppan te pappa» og «Barneskirenn». Vi får også besøk av fylkeskunstner for 2015 Truls Lorentzen med Børeks Firo.

Alpinanlegg i Bymarka

Sti ved Gråkallen

Politikerne i Trondheim var enige i 2002 da markaplanen ble vedtatt: De mest sentrale delene av Bymarka skulle ha så lite inngrep som mulig. Likevel har nå kommunestyret godkjent en arealplan som legger opp til et alpinanlegg ved Gråkallen.

Velkommen til vannarbeidsmøte

Denne høsten står vannmiljøet i fokus. Et stort antall bekker, elver, tjern, vann, innsjøer og kystområder har blitt beskrevet og karakterisert. Alt dette arbeidet gjøres i tråd med at vi nå har fått vannforskriften som skal sette de riktige rammene for å ta vare på elvene, innsjøene, bekkene og kystvannet vårt! Målet er at alt vann i Norge skal oppnå minst god økologisk og kjemisk tilstand.

Miniseminar om kommunikasjon

- Hvordan kan organisasjonene få oppmerksomhet når vi har viktige saker eller et viktig budskap?
- Er vi avhengige av media for å få oppmerksomhet? Eller kan vi være mer kreative når vi kommuniserer?
- Hva slags type kanaler er det mulig å bruke for å bli mer sett og kunne kommunisere bedre?
- Vet vi noe om hvordan vi faktisk fremstår sett utenfra? Hvordan og hva kan vi gjøre for å framstå slik vi ønsker?
- Handler kommunikasjon også om å aktivisere medlemmene? Er sosiale medier viktig i denne sammenhengen?
- Bruker vi natur/miljø/friluftsliv/ klima (som er grunnlaget vårt) godt nok i kommunikasjonen?

Høstdag ved Haukvatnet 2014

Fiskekrok

Liker du klatring, fiske, padling, matlaging på bål og andre friluftsaktiviteter? Vil du prøve noe nytt eller finne andre som deler din interesse? 

Friluftslivets uke ved Gjølgavatnet

Kajakpadler ved Gjølgavatnet

Ta med bestemor, onkel, storebror og lillesøster til Gjølga 14. september!

Gjølga har i flere år vært arena for et arrangement under Friluftslivets uke, og det planlegges et liknende arrangement også i 2014.

Laksekrise rundt Trondheimsfjorden

Det har vært en usedvanlig svak start på årets laksesesong i de store elvene rundt Trondheimsfjorden. Flere aktører mener man bør vurdere å stenge elvene for fiske hvis ikke fisket tar seg opp. Lusebarrieren fra oppdrettsanleggene utafor fjorden får skylda.

Les mer på NJFFs nettside.

Verdens Miljøverndag

2014-Verdens Miljøverndag

Verdens miljødag er en FN-dag som blir markert over hele verden den 5. juni.

Økt tempo i nedbygging av natur- og friluftslivsområder

Vindkraft på Smøla

Kommunestyrene i Klæbu, Melhus og Selbu har sagt sitt om vindkraftanleggene sør for Selbusjøen. I alle tre kommunene var det et overveldende flertall mot å bygge vindkraftanlegg på Eggjafjellet og Brungfjellet som er de mest urørte områdene. Nå gjenstår det at fylkestinget skal si sitt om anleggene før NVE skal fatte vedtak. Naturvernforbundet og Trondhjems Turistforeningen kommer med sterke oppfordringer til at også de skal se verdien av å bevare områdene urørt og se anleggene i sammenheng med andre inngrep som har vært gjennomført i regionen. De viser til Miljødirektoratets nylig offentliggjorde statistikk over hvor mye urørt natur vi har igjen.