Seminar - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo og Akershus

friluftsorde

Natur- og friluftsforum for Oslo og Akershus i regi av OOF, FNF Oslo og FNF Akershus har gleden av å invitere til seminar om det nasjonale prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder»
onsdag 15. februar 2017, kl. 18:00.

 

Prosjektets formål, fremgangsmåte og erfaringer vil bli presentert.

Flere kommuner i Akershus har kommet godt i gang med prosjektet, og Oslo kommune er i startfasen. Målgruppen for seminaret er natur- og friluftsorganisasjonene i Oslo og Akershus som har en svært viktig rolle i å kvalitetssikre kartleggingen av friluftsområder i sitt nærmiljø.

 

Hensikten med seminaret er å dele kunnskap og erfaringer, samt gi muligheten til å stille spørsmål.

 

Invitasjon 

 

Meld deg på innen fredag 10. februar 2017.

 

Velkommen til FNF Oslo

Natur

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oslo arbeider med et formål om å fremme våre medlemsorganisasjoners felles interesser om å ivareta friluftsliv og naturvern i vårt område. Flest mulig skal kunne drive med et aktivt friluftsliv, samt oppleve natur og grønne omgivelser i nærheten av der de bor.

 

FNF Oslo avholder hvert år flere møter med våre medlemsorganisasjoner der vi tar opp aktuelle temaer i vårt område. Det politiske påvirkningsarbeidet foregår bl.a. gjennom dialog/samarbeid med natur- og friluftsorganisasjonene i vårt nettverk, og med Oslo kommunes byråkrater og politikere på ulike nivåer. I tillegg arbeides det aktivt med å samordne og forhøre seg om organisasjonenes syn, og komme med uttalelser i ulike plansaker.

 

Sekretariatsansvaret for FNF Oslo innehas av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). Så godt som alle natur- og friluftsorganisasjoner i Oslo er medlemmer i OOF. Nærmere innsyn i våre uttalelser og prosjekter finnes på OOFs hjemmesider www.markanytt.no