Friluftsnytt nr. 4 2017 er ute!

påskefjell

Friluftsnytt nr 4. er ute!

Bli oppdatert på høringssaker i fylket, og ta en titt om det er arrangementer du kunne tenkte deg å gå på.

 

FNF Akershus ønsker samtidig alle en riktig god påske!

 

 

Les mer om nyhetsbrevet

 

 

 

NOF Oslo og Akershus blir med på laget

NOFOA

Vi er glade for å melde at Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOF OA) har sluttet seg til FNF-nettverket i Akershus. Med sin svært gode kunnskap om fuglelivet i regionen vil de bli en viktig samarbeidspartner i felles saker.

 

Hjertelig velkommen til oss!

Spørreundersøkelse - kartlegging av behov

Spørreundersøkelsen

Natur- og friluftsorganisasjoner i Oslo- og Akershusregionen:

 

FNF Oslo, FNF Akershus og OOF ønsker å kartlegge organisasjonenes behov for informasjon, bistand, samarbeid, møter, seminarer og kompetanse rundt viktige temaer innen natur- og friluftsliv.

 

Hensikten med spørreundersøkelsen er å få en bedre forståelse av hvilke behov som finnes hos organisasjonene og gi oss mulighet til å støtte opp om organisasjonenes arbeid i enda større grad.

 

Det vil ta ca. 10 min å besvare undersøkelsen, og den er anonym.

 

Vi ønsker besvarelser fra så mange som mulig i natur- og friluftslivsorganisasjoner i Oslo og Akershus, alt fra ansatte, frivillige og ledere.
Spørreundersøkelsen blir liggende ute ca. 1 måned, og vi håper at du vil ta deg tid til å delta.

 

På forhånd tusen takk!
 

DELTA I SPØRREUNDERSØKELSEN HER

 

 

Friluftsnytt nr. 3 - 2017 er ute

skog

Friluftsnytt nr. 3 - 2017 er ute!

 

Bli oppdatert på høringssaker i fylket, og ta en titt om det er arrangementer du kunne tenkte deg å gå på.

 

Les mer om nyhetsbrevet 

Årsmøte i FNF Akershus 2017

Tom og lemur

Årsmøte i FNF Akershus avholdes onsdag 15. mars 2017, kl. 18:00 i DNT Oslo og Omegn sine lokaler i Storgata 3.

 

Årsmøtet starter med foredraget Nordisk natur der den prisbelønte naturfotografen og forfatteren Tom Schandy tar oss med på en fantastisk rundreise i vill, nordisk natur.

 

 

SAKSPAPIRER 

Innkalling og saksliste 

Vedlegg 1 - Vedtekter 

Vedlegg 2 - Årsmelding 2016

Vedlegg 3 - Regnskap 2016 

Vedlegg 4 - Strategiplan 2017 - 2021

Vedlegg 5 - Årsplan 2017 

Vedlegg 6 - Stemmeberettigede 

Vedlegg 7 - Tilslutningserklæring

 

PROTOKOLL 

Protokoll årsmøte 2017 

 

Seminar - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo og Akershus

friluftsorde

Natur- og friluftsforum for Oslo og Akershus i regi av OOF, FNF Oslo og FNF Akershus har gleden av å invitere til seminar om det nasjonale prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder»
onsdag 15. februar 2017, kl. 18:00.

 

Prosjektets formål, fremgangsmåte og erfaringer vil bli presentert.

Flere kommuner i Akershus har kommet godt i gang med prosjektet, og Oslo kommune er i startfasen. Målgruppen for seminaret er natur- og friluftsorganisasjonene i Oslo og Akershus som har en svært viktig rolle i å kvalitetssikre kartleggingen av friluftsområder i sitt nærmiljø.

 

Hensikten med seminaret er å dele kunnskap og erfaringer, samt gi muligheten til å stille spørsmål.

 

Nei takk til mer vannscootertrafikk

2511-Vannscooter

I dag har FNF Akershus sendt brev til alle kommunene i fylket angående forslaget om endring av vannscooterforskriften.

 

Klima- og miljødepartementet sender nå et forslag om å oppheve vannscooterforskriften på høring.
Dette betyr at vannscooter likestilles med båt. 

 

Inntil 2013 var det forbudt å bruke vannscooter i Norge. I dag er det tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land på sjøen, og 500 meter fra land i ferskvann. Det er lov å passere denne vannscooterfrie sonen for å komme til et område for lovlig kjøring, men da bare i veldig lav fart; maks 5 knop. Prinsippet er at vannscooterne ikke skal ødelegge natur, andres naturopplevelser, sikkerhet eller trivsel langs kysten. 

Dette foreslåes nå opphevet. 

 

I likhet med blant annet Oslofjorden Friluftsråd, Naturvernforbundet og DNT ønsker ikke FNF Akershus dette.

Friluftsnytt nr. 1 2017 er ute!

Vannscooter

Friluftsnytt nr. 1 for 2017 er ute!

 

Bli oppdatert på høringssaker i fylket, og ta en titt om det er arrangementer du kunne tenkte deg å gå på.

 

Les mer om nyhetsbrevet 

Friluftsnytt nr. 6

12378_christmas_tree_in_forest

Friluftsnytt nr. 6 er ute!

 

Årets siste nyhetsbrev er ute, bli oppdatert på høringssaker i fylket, og ta en titt om det er arrangementer du kunne tenkte deg å gå på.

 

Les mer om nyhetsbrevet 

Politiets beredskapssenter legges til Taraldrud i Marka

Taraldrud

Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal legges til Taraldrud, i Ski kommune. Området ligger innenfor Markagrensa og har vært et dårlig alternativ for natur- og friluftslivsinteressene.

 

Mange i Oppegård kommune er skuffet over vedtaket, ettersom dette er et nærfriluftsområde og inngangsport til Marka, for store deler av Oppegårds befolkning.

 

Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan og det innebærer at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet, og som fastsetter planprogram og vedtar reguleringsplanen. Planområdet ligger i Marka, og Klima- og miljødepartementet har gitt tillatelse etter Markaloven til å igangsette planlegging. Det skal utarbeides en konsekvensutredning som belyser virkningene av utbyggingen for miljø og samfunn.

 

FNF Akershus var tilstede på et vellykket dialogmøtet mellom kommunene, forslagstiller og natur- og friluftsorganisasjonene Oppegård den 29. november 2016.

 

Les en oppsummering av saken og møtet

 

Les FNF Akershus uttalelse til planprogrammet

 

 

 

Friluftsnytt nr. 5 er ute

Bærum

Friluftsnytt nr. 5 er ute!

 

Bli oppdatert på høringssaker i fylket, og ta en titt om det er arrangementer du kunne tenkte deg å gå på.

 

Les mer om nyhetsbrevet 

 

 

Nyhetsbrev nr. 4 er publisert!

Ringeriksbanen

Friluftsnytt nr. 4 er ute!

 

Bli oppdatert på høringssaker i fylket, natur- og friluftsnyheter og ta en titt om det er arrangementer du kunne tenkte deg å gå på.

 

Les mer om nyhetsbrevet 

Nyhetsbrev nr. 3 er lansert!

Østmarka Nasjonalpark

Friluftsnytt nr. 3 er ute!

 

Bli oppdatert på høringssaker i fylket, og ta en titt om det er arrangementer du kunne tenkte deg å gå på.

 

Les mer om nyhetsbrevet 

 

 

Meld deg på nyhetsbrevet 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev nr. 2 er lansert!

Canis_lupus_laying

Friluftsnytt nr. 2 er ute!

 

Bli oppdatert på høringssaker i fylket, og ta en titt om det er arrangementer du kunne tenkte deg å gå på.

 

Les mer om nyhetsbrevet

 

 

Meld deg på nyhetsbrevet 

 

 

 

Godt oppmøte på fellesmøte i FNF Akershus

IMG_5829

Onsdag 28. september 2016 ble det arrangert fellesmøte i FNF Akershus.

14 organisasjoner, friluftsråd og lokale FNF var representert. Sammen satte vi oss ned for å høre om og diskutere FNF Akershus, og en av årets viktigste planer for fylket - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Presentasjonene ble etterfulgt av diskusjon og innspill om fokusområder.

Østmarkas venner blir med i forumet

Østmarkas venner

Vi er glade for å melde at Østmarkas venner har sluttet seg til FNF-nettverket i Akershus. Organisasjonen arbeider for å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde. Siden starten i 1966 har foreningen kjempet for å beskytte Østmarka mot ytterligere boligbygging, tekniske anlegg som kraftlinjer og avfallsdeponier, veier og uvettig skogsdrift. De vil de bli en viktig samarbeidspartner i felles saker som angår Østmarka.
 
Hjertelig velkommen til oss!

 

Nyhetsbrev lansert!

Nyhetsbrev-makers

FNF Akershus, i samarbeid med FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd, lanserer nyhetsbrevet "Friluftsnytt"!

 

Friluftsnytt har som formål å informere om alle viktige høringssaker som berører natur og friluftslivet i Oslo, Akershus og OOFs øvrige medlemskommuner i nabofylkene Oppland og Buskerud. I tillegg ønsker vi også å informere om relevante og viktige kurs, seminarer o.l.

 

Les nyhetsbrevet

Les mer om nyhetsbrevet

 

Meld deg på nyhetsbrevet her: 

 

 

 

Velkommen til fellesmøte i FNF Akershus!

33YSZF98M6

FNF Akershus inviterer til åpent fellesmøte onsdag 28. september 2016, kl. 18 - ca. 19:30 i Kolben kulturhus på Kolbotn.

 

Det er nye tider for FNF Akershus.
Økte ressurser, omorganisering, nye samarbeid og nye fjes er noen av stikkordene, og vi vil gjerne presentere «nye» FNF Akershus.

 

En av årets viktigste planer i Akershus er Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Vi forteller om planen og dens betydning og legger fram FNF Akershus' og OOFs tilbakemeldinger på høringsutkastet.

 

Program 

 

Håper vi sees!

 

 

PROGRAM - Friluftslivets uke i Akershus 2016

Farger_FU_Logo-05-JPG_

Friluftslivets uke varer fra 3. - 11. september!

 

Velg mellom over 40 aktiviteter for store og små i hele fylket.

Programmet for Akershus 

 

Bli med på tur du også!

Lillomarkas venner blir med i FNF

Lillomarkas venner

Vi er glade for å melde at Lillomarkas venner har sluttet seg til FNF-nettverket i Akershus. Organisasjonen arbeider for å sikre naturen og friluftslivet i Lillomarka for framtiden, og de vil de bli en viktig samarbeidspartner i felles saker som angår Lillomarka.
 
Hjertelig velkommen til oss!

FNF Akershus er på Facebook!

Like_wordcloud

Som et tiltak for å nå ut til flere (aller helst alle) natur- og friluftsorganisasjonene i Akershus har FNF Akershus opprettet en egen Facebook-side.

 

Følg oss på Facebook for oppdateringer og relevante nyheter innen natur- og friluftsliv i Akershus!

 

 

 

Utvikling av FNF Akershus' nettsider

Nettside FNF-A_2

FNF Akershus' nettsider er under utvikling og vil etter hvert inneholde nyheter, inspirasjon og annen nyttig informasjon relatert til natur- og friluftsliv.

 

 

Ny koordinator ansatt i FNF Akershus

Tesaker_bilde

Maria Rundhaugen Tesaker ble ansatt som ny koordinator 1. april 2016. Hun har nylig fått kontorplass hos Oslo og Omland Friluftsråd.

 

Maria er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo (UiO) med deler av utdannelsen fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås og James Cook University (JCU) i Townsville, Australia. Hun ferdigstilte sin mastergrad i økologi og evolusjon våren 2014.

 

Kontakt FNF Akershus