Høringsuttalelse til revisjon av konsesjonsvilkår Sira-Kvina

sirakvina

FNF Agder har levert høringsuttalelse til revisjon av konsesjonsvilkår i Sira-Kvina.

Det skal nå forestas en revisjon av konsesjonsvilkår i Sira-Kvina, og revisjonsdokumentet var på høring i vår. Den gang konsesjonene ble gitt, ble det ikke satt vilkår som skulle ivareta naturmiljø og friluftsliv, eller kompensere for skadevirkningene. Det er dette man nå har gitt innspill til.

 

Vår høringsuttalelse finner man her; fnf-nett.no/12007.Uttalelser-2016.html