Innspill til frivillig vern av skog i Agder

Dødved

FNF Agder har sendt innspill i forbindelse med oppstart av frivillig skogvern på ti forskjellige områder i Agder.

Alle områdene er foreslått til naturreservater, og de ti som starter verneprosessen nå er;

 

- Storåna i Åmli kommune

- Navassfjell i Gjerstad kommune

- Lemfjellheia, Lindåsen og Tveiteråsen i Froland kommune

- Dåsvassdalen i Evje og Hornes kommune

- Birkelid i Songdalen kommune

- Kile i Vennesla kommune

- Nedre Timenes i Kristiansand kommune

- Nautarheia i Marnardal kommune

 

Oppstartsmeldingene kan man finne i nyhetsarkivet til fylkesmannens miljø og klimasider; www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/

 

Innspillet fra FNF Agder finner du her; fnf-nett.no/12007.Uttalelser-2016.html