Hvordan bør rovdyrene forvaltes i Telemark?

Gaupe- Jan Erik Tangen_3 signert_

Tirsdag 12.april inviterer FNF Telemark til en spennende temakveld om rovdyrforvaltning i Telemark. Vi har invitert naturvern-, jakt-, og beiteinteressene til samtale og debatt. Rovdyrforvaltningen kommer også. Gratis og åpent for alle!

Velkommen til temakveld om rovdyr, jakt og beite i Telemark!

 

Dato:            Tirsdag 12.april

Sted:            Auditorium A.O Vinje, Høgskolen i Sørøst-Norge, studiested Bø

Tidspunkt:   18.00-20.30 

 

 

Til samtale og debatt stiller følgende representanter:

 

Arnodd Håpnes.           Fagleder naturmangfold. Naturvernforbundet

Espen Farstad.            Informasjonssjef. Norges Jeger- og Fiskerforbund

Olav Langåsdalen.       Heltidsbonde. Hjartdal og Notodden bonde- og småbrukarlag

Espen Marker.              Rovviltansvarlig i forvaltningsregion 2. Statens Naturoppsyn

Jørund A. Ruud.            Leder i rovviltnemda i forvaltningsregion 2

 

Gaupe vannmerke

 

For spørsmål vedrørende arrangementet, ta kontakt med fylkeskoordinator Mariken Kjøhl:

Tlf: 97147245

E-post: telemark@fnf-nett.no

 

VEL MØTT!