Flerbruk i friluftslivet: Temakvelden om sykkel og friluftsliv

Stort oppmøte på møte om flerbruk i marka

FNF Buskerud  avholdt den  18/11 en hyggelig og informativ temakveld om flerbuk i friluftlivet. Det spesifikke tema for kvelden var sykkel og friluftsliv.

Hele 46 personer fra ulike interessegrupper og kommuner tok seg tid til å komme. Vi takker  disse for alle innlegg, tilbakemeldinger og øvrig deltakelse i diskusjon og innlegg.

 

Vi vil arbeide videre med tema og ble enig om å sette ned et arbedsutvalg.

 

Invitasjoner til å sitte i arbeidsutvalget er sendt. Det vil i tillegg bli arrangert en ny temakveld for alle  interesserte, hvor fokuset vil være å gjennomføre en diskusjon av veien videre for flerbruk i markaområder rundt Drammen/Finnemarka. Det vil komme mer informasjon så for vi har gjennomført oppstartsmøtet for arbeidsutvalget.

 

Her finner du innleggen som ble hold samt et referat fra møte:

 

Referat: Temakvelden om sykkel og friluftsliv

 

Om FNF i Buskerud 

 

Oslo og Omland Friluftsråd

 

Adun Støren Sykkelmerking i Finnemarka

 

Bjørn Ringstad Drammen kommune  

 

Drammenmarkas Venner 

 

NOTS Drammen og omegn