Kommuneplan for Sigdal

Skjermbilde 2015-05-18 09.39.04

Sigdal kommune arbeider med rullering av kommuneplanen

 

Samfunnsdelen av planen var nylig på høring og FNF Buskerud benyttet anledningen til å komme med våre synspunkt.

 

Det er kommet innspill til arealdelen på en mengde nye hyttområder i liene mot Norefjell samt store alpinanleg opp mot Høgevarde

 

Dette gjør oss bekymret for fjellanskapet, villrein og friluftslivet rundt Norefjell. Liene mot fjellet er svært verdifulle områder for friluftsaktivitet. Stien, og løypene som går her, går gjennom et vakkert landskap som bør bevares for det enkle og tradisjonelle friluftslivet også i fremtiden.

Norefjell er et fjell- og friluftsområde av stor viktighet for store befolkningsgrupper, både for lokalbefolkningen og for den sentrale Østlandsregionen, og er derfor av stor nasjonal betydning. Planen og mulighetsstudien legger opp til ytterligere nedbygging av dette vakre fjellpartiet. Sammen med utbygginger i de to andre kommunene er nå store deler av fjellskogen rundt Norefjell berørt av utbygginger.

 

Denne "urbaniseringen" av fjellet strider mot allmennhetens muligheter til å drive et enkelt friluftsliv, og reduserer muligheten til å oppleve stillhet og ro og urørt fjellnatur.

Vi vil derfor arbeide for å synliggjøre våre meninger om hva som er ønskelig utvikling rundt de resterende fjellområdene i Buskerud.


 

Vår høringsvar finner du her