Villblomstenes dag 2015

villblomst

Villblomstenes dag ble arrangert over hele landet søndag 14.juni. Telemark Botaniske Forening inviterte til 11 blomsterturer i Telemark denne dagen. Vi ble med Skien Turlag og Telemark Botaniske Forening til frodige Rustankollen i Østmarka i Skien.

Det finnes over 1500 ville planter i Norge, og i juni viser dem seg fra sin vakreste side. De fargerike kronbladene bretter seg ut for å tiltrekke seg bestøvere i alle fasonger: store, lodne humler, surrende honningbier, villbier og blomsterfluer. Villblomstenes Dag arrangeres av Botanisk Forening hvert år og er en feiring av denne blomsterprakten som finnes i norsk natur.

 

Villblomst4 uten tekst

 

I Skien gikk turen til Rustankollen i Østmarka i Skien. Her finner man et variert naturlandskap fra parkeringsplassen til utsiktspunktet på toppen. Fargerike blomsterenger i kulturlandskap, barskog med skyggekrevende arter, frodige grøftekanter langs grusstien og kalkrik høgstaudeskog. Turdeltakerne ble kjent med vanlige og kjente arter som engtjæreblom, skogstorkenebb, rød jonsokblom, engsoleie og krypsoleie, men også noen arter som ikke var kjent for alle og spesielle for området, f.eks sumpkarse, tyrihjelm og myske.

 

Villblomst3 kompr

 

Turen var et samarbeid mellom Skien Turlag og Botanisk Forening i Telemark. Barna plukket vakre blomsterbuketter og de voksne studerte bladform og kronblader. På toppen av Rustankollen ble det tid til en liten rastepause i sola med utsikt over hele Grenland.

 

Vil du lære mer om villblomstene der du bor? 

Sjekk nettsiden til Botanisk Forening for mer informasjon: http://www.botaniskforening.no/

Nettflora: http://www.kristvi.com/

 

Villblomst2 kompr

Villblomst5 kompr