Markering i snøføyka mot steinbrudd i bymarka

Valleråsen4 red

Selv snø og sur vind stoppet ikke folk fra å markere mot forslaget om steinbrudd i bymarka. Beskjeden fra natur- og friluftsorganisasjonene var enstemmig: Vi har kjempet altfor mange kamper for å bevare bymarka. Nå ønsker vi oss et varig vern!

Søndag formiddag troppet et engasjert turfolk opp, noen med barnevogn og bikkjer, andre med dagstursekk. Presse og enkelte politikere tok også turen til vannverket ved Valleråsen for å høre appellene fra natur- og friluftsorganisasjonene.

 

Stort frivillig engasjement 

 

Det var Porsgrunn og Omegns turistforening (P.O.T) som hadde invitert til en protestmarkering denne søndagen. Engasjerte frivillige i turistforeningen hadde i forkant tråkket rundt i hele marka og hengt opp plakater med info om markeringen. Jens N. Halvorsen, leder i P.O.T, og løypesjef Jakob Kløverød ønsket de fremmøtte velkommen. Begge har kjempet for bymarka i mange år og har et stort engasjement og hjerte for friluftsområdene i Grenland.

 

Valleråsen7 red

 

Valleråsen3 red

 

Behov for en juridisk verna markagrense i Grenland 

 

Mariken Kjøhl, fylkeskoordinator i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Telemark sa tydelig i sin appell at det vi må kjempe for fremover nå er en juridisk vernet markagrense i Porsgrunn og Grenland. Marka i Grenland må få en høyere status enn det den har i dag. De bynære friluftsområdene blir ved hver eneste arealplan-rullering satt under lupen og vurdert brukt til andre formål av kommuneadministrasjon og bystyrepolitikere, og dessverre taper ofte naturen og friluftslivet fordi det ikke er like lett å verdisette som boligutbygging og andre næringsinteresser som kan skape arbeidsplasser.

 

Vi trenger flere politikere med tursekk!  

 

God folkehelse skapes av fysisk aktivitet i naturen, naturopplevelser og rekreasjon, lavterskeltilbud i naturen og naturglede. - Vi trenger flere politikere med tursekk på ryggen, og som kjenner til verdien av marka, sa løypesjef Jacob Kløverød og de oppmøtte nikket samtykkende. Satsning på nærfriluftslivet er god klimapolitikk, god miljøpolitikk og god helsepolitikk. Sverre Siljan fra By- og nærmiljøpartiet i Porsgrunn har hatt bymarka som fanesak og avsluttet med et engasjerende innlegg om viktigheten av at politikerne tenkte på å ta vare på friluftsområdene for fremtidens generasjoner. - Jeg kommer til å kjempe for dette i bystyret, avsluttet han.

 

Valleråsen5 red

 Valleråsen6

 

Les hva pressen i Telemark skriver om markeringen i Valleråsen:

 

Nei og atter nei til steinbrudd i bymarka. Nettartikkel fra Varden.