Rovfuglgruppa i Telemark tilknyttes FNF Telemark

Logo Rovfuglgruppa i Telemark2

FNF-nettverket i Telemark vokser seg stadig større og sterkere. Vårt nyeste tilskudd til forumet er Rovfuglgruppa i Telemark.

Rovfuglgruppa i Telemark besluttet i desember 2014 å slutte seg til FNF Telemark. Vi ønsker dem velkommen i samarbeidsforumet!

 

Hvem og hva gjør de? 

 

Rovfuglgruppa i Telemark gjør en viktig jobb i den praktiske rovfuglforvaltningen i fylket. De fleste medlemmene er medlemmer av Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og innehar bred kunnskap og erfaring om rovfugl og deres leveområder.

 

Haukugle red Rovfuglgruppa i Telemark Lok.Bø

 

Rovfuglgruppas satsningsområder 

 

Gruppas satsningsområder er registrering, restaurering og nybygging av rovfuglreir (for å utføre de to sistnevnte aktivitetene blir grunneier kontaktet og tillatelse innhentet). Gruppen kartlegger og merker også rovfugl. Dette gjøres for å holde oversikt over bestandsutviklingen til rovfuglene.

 

Rovfuglgruppa i Telemark samarbeider med NOF, grunneiere og miljøpolitiet.   

 

Ruben A. Smith red Rovfuglgruppa i Telemark

 

Vil du vite mer? 

 

Sjekk hjemmesiden til Rovfuglgruppa i Telemark. Her finner du blant annet kontaktinformasjon og mange fine bilder av rovfugl tatt av gruppa.