Nytt tilskudd til FNF Telemark: Telemark Botaniske Forening

Norsk botanisk forening

Det er veldig hyggelig å meddele at Telemark Botaniske Forening har valgt å slutte seg til FNF-nettverket i Telemark. Les mer om organisasjonen og arbeidet de gjør her.

Telemark Botaniske Forening (forkortet til TBF) er 1 av 13 grunnorganisasjoner i Norsk Botanisk Forening. De botaniske foreningene i Norge samler de planteinteresserte i Norge, både amatører, profesjonelle fagbotanikere og andre med interesse for å lære mer om plantelivet.

 

Telemark Botaniske Forening ble stiftet i 1980 og har til formål å være et bindeledd mellom personer med botaniske interesser, verne om naturen (og da spesielt plantelivet) og fremme interessen for botanikk.

 

TBF3

Den vakre orkidéen søstermarihånd er Telemarks fylkesblomst . Bildet er fra Blika gruver i Svartdal. Foto: Harald Stendalen.

 

Om du har interesse for botanikk og planter og ønsker informasjon om innmelding, ta kontakt med foreningen per mail: a-jhalvo@online.no

 

Du kan finne ytterligere informasjon på hjemmesiden til Telemark Botaniske Forening. Her finnes også informasjon om møter og turer arrangert av TBF. Tursesongen er over for i år, men for de som er interessert blir det arrangert et julemøte med bildevisning fra sommerekskursjonen førstkommende fredag, den 5. desember kl 18.30 i Sundjordet idrettsforenings klubbhus, Porsgrunn.

 

tbf1
Registrering av floraen på Jomfruland. Oppdrag fra miljøvernavdelingen hos fylkesmannen. Foto: Harald Stendalen

 

TBF4

Kveldsstur til Langesundstangen. Området har en svært rik flora på grunn av kalkrik berggrunn og gunstig kystklima. Blant annet kan man finne flueblomst, rød skogfrue, hyasint, reinrose og barlind. Foto: Harald Stendalen.

 

Organisasjoner som er tilknyttet FNF Telemark: 

4H Telemark

NJFF avd. Telemark

Telemark Turistforening

Naturvernforbundet i Telemark

Grenland Krets

Telemark Orienteringskrets

Telemark Botaniske Forening

 

Interessert i å bli med i FNF-nettverket eller å vite mer om FNF Telemark? Kontakt Mariken Kjøhl, fylkeskoordinator i Telemark.