Regionale planer

Regionale planer er planer som gjelder flere kommuner, hele fylker eller flere fylker. Planene blir utarbeidet via fylkeskommunene, og man finner de gjeldende planene på fylkeskommunenes hjemmesider;

 

Aust-Agder fylkeskommune: www.austagderfk.no/

Vest-Agder fylkeskommune: www.vaf.no/planer/